Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) meldt dat aan de Tweede Kamer. De tarieven zijn gehalveerd na extra onderzoek naar de mogelijke gevolgen van de vrachttaks voor de concurrentiepositie van Schiphol. In het oorspronkelijke was er sprake van een belasting per vertrekkend vrachtvliegtuig van 3,85 of  7,70 euro per 1000 kilogram maximaal toegelaten startgewicht (afhankelijk van de geluidsklasse).

Vrachtslots

De belangenorganisaties in de logistiek (ACN, Evofenedex en TLN)  zijn fel gekant tegen de invoering van een Nederlandse taks op vrachtvluchten en wijzen er ook op dat door het tekort aan vrachtslots op Schiphol en de recente afbouw van de vrachtvloot bij Martinair het marktpositie van Schiphol in de Europese luchtvrachtmarkt al onder druk staat. Ook een lagere taks, treft dan de concurrentiepositie van de Nederlandse luchtvrachtsector. Volgens Snel valt dat verlies wel mee. Hij verwijst daarbij naar rekenmodellen waarbij de afname van het vrachtvolume op vrachtvluchten wordt gecompenseerd door groei in het segment belly-vracht. Slechts in mindere economische tijden rekent het kabinet op een volumeverlies van 1,5% voor Schiphol.

Staatssecretaris Snel hoopt met de vrachttaks jaarlijks een bedrag van 11 miljoen euro op te halen van de gebudgetteerde 200 miljoen aan vliegbelasting. De rest moet komen uit de tickettaks in het passagiersvervoer. Voor passagiers gaat een vliegtaks gelden tussen de 7 en 7,50 euro per ticket, ongeacht naar welke bestemming zij vliegen. Het precieze tarief wordt volgend jaar vastgesteld en is nog afhankelijk van de inflatie. Passagiers die alleen overstappen op een Nederlandse luchthaven, worden vrijgesteld van de vliegbelasting.

Prijsverschillen

‘Internationaal vliegen wordt in tegenstelling tot de auto, bus of trein op geen enkele manier belast’, zegt Snel. ‘Dit is een belangrijke reden om een vliegbelasting in te voeren. Dit draagt ook bij aan het verkleinen van de prijsverschillen tussen vliegtickets en bijvoorbeeld treintickets.’

Nederland blijft internationaal ijveren voor een Europese vliegbelasting, zoals afgesproken in het regeerakkoord, maar de kansen daarvoor worden door experts nihil geacht.