In 1998 werd voor de kust bij Hongkong een internationale luchthaven geopend die (cijfers 2010) 4,2 miljoen ton vracht en ruim vijftig miljoen passagiers per jaar verwerkt. Daarvoor werden twee bestaande eilandjes aan elkaar gekoppeld in één kunstmatig eiland.

Dus het kan, zoals Chep Lap Kok bewijst. De grote vraag is nu of we deze stap ook in Nederland willen maken en, om het krenterig te zeggen, wat ons dit gaat kosten. We beginnen met vraag twee. Optimistische schattingen komen uit op een prijs van vijf miljard euro, meer behoudende ramingen resulteren in een prijskaartje van dertig miljard. De eerste schatting komt maar enkele miljarden boven de 2,9 miljard euro die de Tweede Maasvlakte heeft gekost en is misschien voor een project midden op zee aan de zeer lage kant. De nieuwe luchthaven van Hongkong kostte indertijd omgerekend twintig miljard euro.

In omvang ontlopen de twee bestaande projecten, het Rotterdamse en het Hongkongse dus, elkaar niet zoveel. Chep Lap Kok vergde de bedijking en inpoldering van twaalf vierkante kilometer aan zeeoppervlak, in het geval van de laatste Rotterdamse havenuitbreiding was dat ongeveer twintig vierkante kilometer. Maar het is bedrieglijk alleen in oppervlakte te rekenen. Een luchthaven in zee, met alles erop en eraan, vergt, meer nog dan moderne havens, een hoge investering in de ‘suprastructuur’ en in de ontsluiting van en naar het vasteland.

Het buitengaatse Schiphol zal in staat moeten zijn jaarlijks zeventig miljoen passagiers te verwelkomen, nauwelijks meer dus dan de Hongkongse luchthaven. In Nederland staat hier een enorme landwinning-aan-land (!) tegenover. Hongkong behield een kleine stadsluchthaven, terwijl Nederland een groot areaal aan grond kan herbestemmen voor bijvoorbeeld woningbouw. De opbrengstprijs daarvan moeten we afwegen tegen de kosten van, zeg, dertig miljard euro aan aanlegkosten volgens de uitkomst van de behoudende rekenmethode.

We gooien deze veronderstellingen in een hoge goochelhoed en laten onze meer gediplomeerde rekenmeesters uitrekenen wat de baten en kosten waarschijnlijk zijn. Wat Hans de Boer wil zeggen is: doe dat dan ook. Laat de verbeelding aan de macht.