Dat bevestigen bronnen binnen het Coördination Committee Netherlands (CCN), het overlegorgaan van alle luchtvaartmaatschappijen op Schiphol. De regeling maakt het mogelijk om geannuleerde vluchten om te zetten in extra vrachtslots op de luchthaven. Door het tekort aan capaciteit op de luchthaven heeft Schiphol al 10% van zijn vrachtvluchten  verloren de laatste tijd.

Via de regeling, die nog moet worden goedgekeurd door minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur), wordt een kwart van de niet uitgevoerde vluchten op Schiphol toegekend aan de vrachtsector. De minister verwees een maand geleden verrassend een eerste voorstel voor een local rule naar de prullenbak. Ofschoon zij eerder had aangegeven bijzonder welwillend te staan tegenover extra vrachtvluchten was zij uiteindelijk meer bevreesd voor het risico dat via de local rule Schiphol het maximaal toegestane aantal vluchten (500.000) zou worden overschreden. De minister nam daarbij een eerder bezwaar van de neutrale slotcoördinator op de luchthaven over. Deze instantie gaat over de toewijzing van vluchten op Schiphol.

Bezwaar weggenomen

Volgens dezelfde bronnen is er in het nieuwe voorstel, de zogeheten local rule 2.0, niet veel veranderd. ‘Initiatiefnemer KLM heeft wat zinnen gewijzigd, waardoor er nu een garantie is dat de regeling niet zorgt voor een overschrijding van het toegestane aantal vluchten. Daarmee is het grote bezwaar van de minister weggenomen.’

Om er helmaal zeker van te zijn dat dit nieuwe voorstel niet zal worden afgeschoten door de minister heeft de KLM een tweede consultatieronde ingebouwd met het ministerie van Infrastructuur. Het goedgekeurde concept wordt daarbij nog een keer informeel voorgelegd aan de specialisten van het departement. Zijn er geen verdere bezwaren dan wordt de local rule officieel ingediend voor goedkeuring bij Van Nieuwenhuizen. Wanneer dit nieuwe goedkeuringsproces kan worden afgesloten, is volgens de bronnen onduidelijk. De meeste experts hebben eerder aangegeven dat een regeling niet voor het komende drukke winterseizoen zal worden goedgekeurd door de minister.