Slechts 13% van de bedrijven verwacht juist te profiteren van de coronacrisis. Deze bedrijven verwachten een omzetstijging van 12% ten opzichte van vorig jaar.

‘De situatie blijft zorgelijk voor bijvoorbeeld bedrijven in de metaal en chemiesector en desastreus voor de reis, beurs- en evenementensector. Bedrijven in voeding, land- en tuinbouw doen het juist relatief wat beter’, aldus Bart Jan Koopman, directeur bij Evofenedex. Het blijft volgens Koopman zaak om exporterende bedrijven ruim te faciliteren bij de doorstart van hun business.

Bedrijven faciliteren bij de doorstart is volgens de directeur een belangrijke inzet voor het regeerakkoord dat na de Tweede Kamerverkiezingen wordt opgesteld. ‘De rekening van de vele steunpakketten zal uiteindelijk weer verdiend moeten worden en juist het exporterend bedrijfsleven kan daar een enorme bijdrage aan leveren.’

Lichtpuntjes

Koopman ziet verder ook nog wel wat lichtpuntjes. ‘In februari zien ruim twee keer zoveel bedrijven verbeteringen in hun logistieke stromen, van 21% in januari naar 42% in februari.’ Aan de ander kant hoort Koopman geluiden in het wegvervoer dat de verplichte coronatesten voor chauffeurs tot veel oponthoud leiden aan de grens tussen Oostenrijk en Duitsland en van en naar het Verenigd Koninkrijk.

Maar verstoringen in zeevracht worden het meeste genoemd door de respondenten. ‘Dat is vooral terug te voeren op de enorm hoge tarieven voor zeevracht en het vaak ontbreken van voldoende containers op de juiste plekken.’

De ondernemersvereniging ziet ook dat meer bedrijven hun supply chain al dan niet tijdelijk verleggen en vaak dichter bij huis halen, voor zover dat mogelijk is. Landen in West-Europa en met name Nederland worden vaker genoemd als landen waarnaar de supply chain wordt verlegd. Meer controle en meer zekerheid zijn hierachter de drijvende factoren.