Als meerdere farmaceuten over een tijdje tegelijkertijd grote partijen vaccins aanleveren, willen de diensten die betrokken zijn bij de vaccinaties die zo snel mogelijk kunnen wegprikken. De GGD’en zijn aan het onderzoeken of ze 1,5 miljoen vaccinaties per week kunnen verzorgen. Huisartsen en ziekenhuizen zijn bereid om bij te springen en zouden dan de rest voor hun rekening kunnen nemen.

Werkwijze

De GGD’en maken momenteel ‘grote stappen in efficiëntie’, zei Van Delden. Volgens hem kan door een slimmere werkwijze het aantal prikken per uur worden verdubbeld, zonder inzet van extra personeel. Dat heeft onder meer te maken met de inrichting van vaccinatielocaties en de administratie.

Het grote knelpunt blijft wel de beschikbaarheid van vaccins. Zo is er grote onzekerheid over de leveringen door AstraZeneca. Ook farmaceut CureVac zal pas later vaccins kunnen leveren dan eerder werd gehoopt, naar het zich nu laat aanzien vanaf het derde kwartaal van dit jaar. De aantallen die Van Delden noemde, zijn daarom nog niet in zicht.

AstraZeneca

Het RIVM rekent nu in het tweede kwartaal op 4 miljoen doses vaccin van AstraZeneca. Dat waren er oorspronkelijk 6,8 miljoen, maar het bedrijf heeft productietegenvallers in Europa. AstraZeneca wil de problemen overigens oplossen door vaccins uit de rest van de wereld naar Europa te halen. De vaccinproducent ‘beoogt’ zich te houden aan de deal met de EU om 180 miljoen doses te leveren in april, mei en juni.

Van farmaceuten Pfizer en Moderna worden er later dit jaar juist meer doses verwacht. Van Pfizer kocht de Europese Unie er 200 miljoen extra. Nederland verwacht er in totaal 7,8 miljoen in het tweede kwartaal. Moderna levert 150 miljoen extra prikken aan de EU. Nederland krijgt er daarvan zo’n 5,8 miljoen, het leeuwendeel na de zomer.

Met de huidige stand van zaken verwacht het RIVM tot en met maart in totaal 4,3 miljoen doses, in het tweede kwartaal 16,8 miljoen doses en in het derde kwartaal nog eens 30 miljoen. Als die prognoses uitkomen, zijn het er dan ruim genoeg om de hele bevolking te vaccineren. Van de drie vaccins die tot nog toe zijn goedgekeurd zijn twee prikken nodig voor een goede bescherming.