Overheden en privébedrijven kunnen een deel van dat geld krijgen voor de aanleg van laadpunten voor elektrische voertuigen en walstroominstallaties voor de binnenvaart. Projectvoorstellen kunnen worden ingediend worden tot en met 12 april 2021. Tot 20% van de investeringskosten komt in aanmerking. De projecten moeten langs TEN-T kernnetwerk in Vlaanderen en/of het Brussels hoofdstedelijk gewest liggen of in de onmiddellijke omgeving ervan.

Locaties

Voor de uitrol van laadinfrastructuur in Vlaanderen kunnen Benefic-projecten gebruik maken van locaties die worden beheerd door het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Het Brusselse gewest vormt een stedelijk knooppunt, waardoor infrastructuur op het volledige grondgebied kan voorgesteld worden, zowel op publiek als privé (maar publiek toegankelijk) domein.

Volgens Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters (VLD) kadert deze projectoproep in de Vlaamse modal shift naar meer duurzame vervoermiddelen. ‘Met de ontwikkeling van laadinfrastructuur langs onze autowegen stimuleren we de vergroening van het wegvervoer. De komende jaren willen we over heel Vlaanderen 30.000 extra laadpuntequivalenten realiseren en op de grote verkeersassen om de 25 km snelladers installeren. Deze oproep is een eerste stap daarheen. Ook walstroom voor de binnenvaart is essentieel in het verduurzamen van onze logistieke stromen. Walstroom zorgt voor een lager energieverbruik van de binnenschepen, minder emissies en minder lawaai.’

Dit is de derde Benefic-projectoproep en de eerste waarbij projecten uit Nederland niet in aanmerking komen. Binnen de eerste tweede projectoproep (2018) kregen respectievelijk 22 en 11 projecten een subsidie.