Buck verwacht de groei van het logistiek vastgoed over 2020 uitkomt op ruim 2,6 miljoen vierkante meter. In 2021 zal dat ongeveer hetzelfde zijn. Dat is weliswaar 15% minder dan in de topjaren 2018 en 2019, maar eerder verwachtte Buck nog een daling van meer dan 30%. Vooral e-commerce-, food- en farmabedrijven vragen op dit moment veel extra ruimte.

Huren

Naar verwachting zullen de huren van distributiecentra dit jaar licht stijgen met 2,5% tot 3,5%. Tegelijkertijd dalen de aanvangsrendementen, wat betekent dat beleggers het risico van investeringen in logistiek vastgoed beoordelen als laag.

Buck baseert zijn bevindingen op een rondgang langs de twintig belangrijkste vastgoedontwikkelaars en -beleggers in Nederland, samen goed voor 80% tot 90% van de markt.

XXL

De vestiging van XX-dc’s houdt aan, zo denken de respondenten. Het merendeel verwacht eenzelfde groei in 2021 als in 2019, toen 31 XXL-locaties werden geopend of aangekondigd. De geïnterviewde ontwikkelaars en beleggers verwachten dat gemeenten daarbij strengere eisen gaan stellen aan de inpassing in het landschap en aan de architectonische vormgeving van de mega-dc’s.

De opkomst van e-commerce leidt ook tot een groei van het aantal stadsdistributiecentra dicht bij de consument. Er zijn nu 186 van zulke stadsdistributielocaties, met nog 34 extra in de pijplijn. Vooral in het segment stedelijke logistieke hubs van 5.000 tot 10.000 vierkante meter zit nog forse groei, zo verwachten de vastgoedpartijen, gevolgd door stadsregionale dc’s groter dan 20.000 vierkante meter.