De TVL-regeling voor het vierde kwartaal staat open voor alle sectoren, dus ook voor ondernemers die indirect door de coronabeperkingen worden getroffen, zoals toeleveranciers, de transportsector en de voedingstuinbouw. Voorwaarde is dat de crisis heeft gezorgd voor minstens 30% minder omzet. Het aandeel vaste lasten moet minimaal 3000 euro bedragen.

Bovenop de reguliere coronasteun, zoals de NOW-regeling, komt er nu dus een aantal nieuwe regelingen bij, met name voor de nog altijd zwaar getroffen horeca en evenementenbranche. Voor de uitvoering van deze TVL heeft het kabinet 833 miljoen euro uitgetrokken. Voor de transporteurs die actief zijn in de horeca- en evenementenlogistiek zal de extra steun heel welkom zijn.

Maximaal 90.000 euro

Bedrijven kunnen afhankelijk van de omvang van het bedrijf en de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies een tegemoetkoming in het slotkwartaal van 2020 krijgen tot een maximum van 90.000 euro. Eet- en drinkgelegenheden kunnen daarbovenop eenmalig subsidie aanvragen ter compensatie van de voorraden die zij niet meer kunnen gebruiken en van de kosten die zij tevergeefs hebben gemaakt om ‘coronaproof’ open te kunnen blijven. Dit gaat volgens EZ om gemiddeld 2500 euro per bedrijf.

Om in aanmerking te komen voor de TVL moet een bedrijf onder de definitie van het midden- en kleinbedrijf (mkb) vallen. Zzp’ers en verenigingen of stichtingen, met een onderneming, vallen hier ook onder. Het is voor het eerst dat ook zzp-vrachtwagenchauffeurs voor de tegemoetkoming in aanmerking komen. Al geldt de regeling niet voor verliezen uit eerdere kwartalen.

Eigen vestiging

Waar normaliter bedrijven een eigen vestiging mogen hebben (niet-privé) om de TVL-gelden te ontvangen, is de transportsector nu van die eis uitgezonderd. Althans, mits een ondernemer geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel in de sector ‘goederenvervoer over de weg met SBI-code 49.41’ of ‘post- en koeriersdiensten met SBI-code 53.10 en 53.20’. Als een bedrijf meerdere SBI-codes heeft voor meerdere activiteiten, dan telt alleen de hoofdactiviteit. Het totale omzetverlies wordt wel meegerekend.

Een ondernemer kan van zowel de TVL Q4 2020 als de NOW gebruikmaken, waarbij de NOW de loonkosten deels compenseert en de TVL Q4 2020 voor andere vaste lasten een tegemoetkoming biedt. De TVL Q4 2020 heeft wel invloed op de hoogte van de steun die iemand kan krijgen bij de NOW-regeling. Een ontvangen TVL Q4 2020 wordt bij de NOW-regeling gerekend als omzet, waardoor de NOW-subsidie lager uitvalt.

Eerste aanvraagperiode

De eerste aanvraagperiode van de TVL, waar de transportsector nog geen gebruik van kon maken, sloot 30 oktober. Er is volgens EZ op dit moment 538 miljoen euro uitgekeerd aan 47.416 ondernemers. Circa 1200 aanvragen zijn nog in behandeling.

Voor transporteurs die actief zijn in de horeca- en evenementenlogistiek zal de extra steun heel welkom zijn. Foto: Evofenedex

Voorwaarde is dat de onderneming minstens 30% minder omzet heeft.