Volgens projectmanager Ben Hendriks van het LEC hadden die vijfhonderd leerlingen er ook wel duizend kunnen zijn. ‘We hebben een groot aantal scholen helaas moeten bedanken voor hun belangstelling omdat we het niet meer binnen één week konden inplannen.’

Normaal gesproken organiseert het LEC voor 175 aangesloten bedrijven elk jaar een open dag voor leerlingen van het vmbo. Door de coronamaatregelen was dat dit jaar onmogelijk en werd het besluit genomen om naar de scholen toe te gaan met een roadshow. Hierbij kon worden aangesloten bij de praktijklessen van de scholen door die in de buitenlucht te houden.

Hendriks: ‘We konden het op deze manier zodanig opzetten dat de leerlingen voldoende afstand konden houden, en er dus coronaveilig gewerkt kon worden.’ Op een reguliere open dag krijgen de Nijmeegse transportbedrijven doorgaans achthonderd à duizend leerlingen en (zij-)instromers op de been, maar dat het op de scholen zelf zo’n storm zou lopen, had de organisatie niet vermoed.

Vergrijzing

De logistieke- en distributiesector kampt niet alleen al jarenlang met veel vacatures, maar vooral ook met een toenemende vergrijzing van het personeelsbestand. ‘De gemiddelde leeftijd in transport en logistiek is in onze regio 47 jaar’, aldus Hendriks. ‘Dat betekent dat je op korte termijn nieuwe en jonge instroom moet hebben. Daarom willen we er veel aan doen om juist jonge mensen te interesseren voor het logistieke werkveld. De veelzijdigheid van het werk is nog weinig bekend bij jongeren. Vaak denken jongeren alleen maar aan een baan als chauffeur, maar logistiek en distributie omvat veel meer dan dat, denk aan de planning en automatisering. Dát hebben we met deze roadshow op speelse wijze onder de aandacht gebracht.’

Hendriks weet zich gesteund in zijn prognose door de FNV, die begin oktober inschatte dat er in 2025 ongeveer 40.000 nieuwe chauffeurs nodig zijn, vooral door de toenemende vergrijzing. Weliswaar is er in het tweede kwartaal van dit jaar een omzetdaling van 9 procent en een personele afname van 6 procent te zien geweest, volgens statistieken van Transport en Logistiek Nederland, de Vereniging Verticaal Transport en de vakbonden FNV en CNV, maar die organisaties spraken tevens de verwachting uit dat de sector in 2022 alweer op het niveau van voor de coronacrisis kan zijn. De sector telt ongeveer 12.000 bedrijven waarbij in totaal ongeveer 160.000 mensen werken. Daaronder zijn 88.000 vrachtwagenchauffeurs.

Nieuwsgierig

De roadshow in de regio Nijmegen richtte zich bewust op leerlingen van het derde en vierde jaar vmbo. Soms hadden leerlingen al de module logistiek gekozen in hun vakkenpakket, soms was deelname puur uit interesse. Een van de docenten legde uit: ‘Enkele leerlingen hebben ouders die in de logistiek werken, en zij weten waar ze over praten. Maar voor veel leerlingen is de sector inderdaad een ver van hun bed-show. Dat ze toch nieuwsgierig zijn, vind ik een goed teken.’

Roadshow LEC2

De tien scholen in de regio Nijmegen die in deze week werden aangedaan met een speciaal voor de gelegenheid omgebouwde trailer, kregen tijdens de praktijklessen logistiek een gevarieerde carrousel aan activiteiten voorgeschoteld. Speciaal voor de roadshow was een escape room gebouwd in de trailer. Daarin moesten de leerlingen in kleine groepjes met behulp van postcodes, barcodes, een landkaart en dergelijke op zoek naar een verloren pakket. Hendriks: ‘Samenwerken en logisch nadenken waren daarbij de triggers voor de leerlingen. Leuk om ze zo aan het werk te zien. Sommigen groepjes bereikten al heel snel de oplossing.’

Tevens was er een elektrische bestelauto, een Tetris, klaargezet met verhuisdozen in allerlei verschillende maten, waarbij leerlingen zo snel mogelijk de beste indeling moesten zien te bedenken. De uitdaging was om alle dozen in de Tetris te krijgen; iets wat maar op één manier kon. Hendriks: ‘Het ging vooral om ruimtelijk inzicht, en opnieuw om goed samenwerken. In de praktijk gebeurt zoiets tegenwoordig natuurlijk computergestuurd, maar juist het met de hand doen, geeft je inzicht. En het is natuurlijk spannend. Leerlingen konden mooie prijzen winnen.’

Kettingreactie

Met het spel ‘You’ve Got Freight’ begeleidde vmbo-docent Laura Ansems de leerlingen in de keuzen voor de verschillende vervoersmodaliteiten die er zijn: spoor, water en weg. ‘Je ziet dat het hen uitdaagt om al samenwerkend de beste indeling te vinden. En je ziet dat ze moeten afwegen of een container snel, goedkoop of juist met de minste CO2-uitstoot ter plaatse komt.’ Tot slot konden de leerlingen een kettingreactie bouwen met diverse logistieke en andere materialen, waarbij een balletje zo ver mogelijk moest kunnen rollen.

Hendriks: ‘Net als in de logistieke sector speelden vooral tijd en samenwerking bij alle spellen een belangrijke rol. Hoe sneller de opdrachten werden uitgevoerd, hoe meer punten er werden gescoord. Niet alleen de groepjes leerlingen streden onderling tegen elkaar; ook de scholen streden tegen elkaar. We trapten maandagochtend 26 oktober af onder leiding van de Nijmeegse burgemeester Bruls; vrijdag sloten we de week af met wethouder Esselbrugge.’

Snuffelstages

Als vervolg op de roadshow worden er op de tien deelnemende scholen masterclasses georganiseerd waarbij ondernemers van het LEC kleine groepjes leerlingen les zullen geven. Daarna kunnen leerlingen die zeer gemotiveerd zijn zich opgeven voor snuffelstages bij de bedrijven. Hendriks: ‘Deze heel gemotiveerde leerlingen plaatsen we dan een dag in een van onze bedrijven. Want hoe blij ik ook ben met de roadshow; je raakt pas echt enthousiast als je op het bedrijf zelf hebt rondgelopen. Dan pas zie je hoe het er in een bedrijf echt aan toe gaat, dan zie je de reikwijdte van het werk in deze sector. En dat is uiteindelijk de bedoeling.’

Roadshow LEC1

De deelnemende scholen aan de logistieke roadshow waren het Maaswaal College Wijchen, het REA College Nijmegen, het Kristallis Park Neerbosch Nijmegen, Kristallis Aventurijn Nijmegen, het Citadel College Lent, het Montessori College Groesbeek, Metameer Jenaplan Boxmeer, het Pro College Boxmeer, Hooghuis Oss en het Elzendaal College Gennep.

Naast bovengenoemde scholen deed ook het UWV Werkbedrijf in Nijmegen mee.

Het Logistiek Expertise Centrum regio Nijmegen (LEC) gaat vanaf 1 januari 2021 overigens verder onder de nieuwe naam Logistics Valley Regio Nijmegen.