Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De daling van de export komt vrijwel volledig voor rekening van het tweede kwartaal. In het eerste kwartaal lag de export nog op hetzelfde niveau als vorig jaar. In het tweede kwartaal daalde de goederenexport met 17%. In totaal gaat het in het eerste halfjaar om een min van 9%

De Nederlandse export kreeg het afgelopen halfjaar te maken met met fors lagere handelsprijzen. De exportprijzen daalden in het eerste kwartaal met circa 2%, in het tweede kwartaal was dat 6%. Vooral de prijzen van olie en gas waren lager, meldt het CBS.

Verenigd Koninkrijk

Van de belangrijkste exportbestemmingen van Nederlands fabricaat kromp de export naar het Verenigd Koninkrijk verhoudingsgewijs het sterkst. De uitvoer van goederen van Nederlandse makelij naar het VK daalde met 2,5 miljard euro (23%). Ongeveer 30% daarvan is toe te schrijven aan minder export van olie en gas. Het VK is inmiddels in rangorde de vijfde afnemer van goederen van Nederlandse makelij. Eind 2019 stonden de Britten nog op plaats drie.

Duitsland blijft de belangrijkste exportbestemming. De export naar Duitsland daalde in de eerste helft van dit jaar met 12%. Van de belangrijkste exportbestemmingen is China met een groei van 18% een positieve uitzondering.

Ruim tweederde van de export van Nederlandse makelij wordt verkocht in Europa. De export van in Nederland geproduceerde goederen nam binnen Europa in het eerste halfjaar van 2020 af met 13%. Het exportverlies naar het Amerikaanse continent was 16%. De export naar Azië nam toe met 2%. Naast China werd ook naar Zuid-Korea beduidend meer geëxporteerd.