Nederland heeft 60.000 horecagelegenheden die er vaak alles aan doen om zich te onderscheiden van de concurrentie. Daardoor zijn er veel verschillende leveranciers actief die producten vers en op het juiste moment proberen aan te leveren.

De druk om horecalogistiek efficiënter te organiseren, neemt verder toe door verstedelijking. De auteurs van het rapport wijzen als voorbeeld op de bevolkingsontwikkeling in Utrecht, waar het aantal inwoners groeit van 275.000 in 2006 naar meer dan 400.000 in 2025. Ook het aantal toeristen in de steden neemt toe.

Vier scenario’s

Het rapport van de Topsector Logistiek verkent vier scenario’s voor de reductie van het aantal verkeersbewegingen en de CO2-uitstoot door horecabeleveringen: elektrificering van de stadslogistiek, een platform voor horecabelevering, het opzetten van foodcenters en inkoopbundeling door de horeca.

Uit de analyse blijkt dat elektrificering van het vervoer het grootste effect heeft op de CO2-uitstoot. Hiermee kan een emissiereductie van 74% bereikt worden. In het elektrificeringsscenario implementeren veertig grote en middelgrote steden in 2025 een logistieke zero emissiezone in hun stadscentra en direct omliggende wijken. Volgens de auteurs zou die maatregel leiden tot sterk verhoogde investeringen in elektrische voertuigen door horecagroothandels. Ze verwachten bovendien dat er een verschuiving zal plaatsvinden naar kleine voertuigen en zogenoemde cargobikes.

Aantal ritten

Volgens de auteurs leidt het gebruik van kleinere voertuigen niet per definitie tot een toename van het aantal ritten. Het is meer de vraag of specialisten niet te vaak met slecht gevulde bestelwagens de stad in rijden voor kleine leveringen aan één of enkele klanten.

Voor het beperken van het aantal ritten zou een platform voor het bundelen van leveringen door verschillende leveranciers het meest effectief zijn, schrijven de opstellers van het rapport. Het aantal ritten kan door een platform met 50% afnemen.

Bestelplatformen voor de horeca bestaan al, maar logistieke bundeling wordt volgens de auteurs nog weinig door platforms verzorgd. De angst voor marktconcentratie belemmert samenwerking tussen concurrenten. CE Delft ziet daardoor mogelijkheden voor andere foodpartijen om deze markt te betreden. Het is bovendien de vraag of kleine specialisten kunnen aansluiten op het sterk geprofessionaliseerde netwerk van groothandels als het gaat om hygiëneregels, ketentransparantie en ICT-voorzieningen.

Bedrijven met expertise in de foodlogistiek, zoals Albert Heijn en PostNL, kunnen hun dienstenpakket ook verbreden naar horecalogistiek, denken de auteurs.

Inkoopbundeling

In tegenstelling tot bundeling van de logistiek, leidt inkoopbundeling tot een veel beperktere daling van het aantal ritten en daarmee ook tot een beperkte daling van de CO2-uitstoot, blijkt uit het rapport.

De voorgestelde oplossingen leiden tot nieuwe vraagstukken op het gebied van het ruimtebeslag, vooral voor vestiging van logistieke centra en de benodigde infrastructuur. Voor de inpassing van stadslogistiek is daarom een verbinding met ruimtelijke ordening onontbeerlijk, stellen de auteurs.