De uitbreiding maakte de vastgoedpartij bekend bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Daaruit bleek dat Montea goed geboerd heeft dit jaar. Het EPRA resultaat bedraagt € 27,3 miljoen over de eerste helft van 2020 (+ 13% t.o.v. H1 2019). Het EPRA resultaat per aandeel is € 1,72 over H1 2020 (+ 5% t.o.v. H1 2019).

Bezettingsgraad

De schuldratio van 39,6% beschrijft Montea als een ‘sterke solvabiliteit’. De bezettingsgraad bedraagt 99,3% en de resterende looptijd van de huurcontracten tot eerste vervaldag is gemiddeld 7,7 jaar. Op 30 juli 2020 heeft Montea 99% van de verschuldigde huurgelden van het tweede trimester 2020 en 98% van de verschuldigde huurgelden van het derde trimester 2020 ontvangen.

Montea blijft vasthouden aan de koers om de vastgoedportefeuille te laten groeien met ca. € 300 miljoen in 2020 en 2021, wat zal resulteren in een vastgoedportefeuille van € 1.450 miljoen tegen eind 2021. 70% van deze groei (€ 209 miljoen) werd reeds in gang gezet.