Troost kan de belegger alleen vinden in de winstprognose van de directie voor het derde kwartaal waarin een aangepast bedrijfsresultaat van 350 miljoen dollar wordt voorgespiegeld. Of dat de beursanalisten zal overtuigen, valt nog te bezien.

XPO, dat tot voor kort nog een van de logistieke lievelingen was op de Amerikaanse beurs,  onderscheidt zich met de tegenvallende kwartaalcijfers voorlopig een beetje van de overige grote netwerkexpediteurs die de laatste dagen een redelijke serie aan kwartaalresultaten hebben afgeleverd. Daarbij geholpen door de sterk gestegen winsten uit het luchtvrachtvervoer.

Eenmalige lasten

XPO profiteert niet zo zeer van de torenhoge luchtvrachttarieven, omdat het in die markt minder actief is. Kernactiviteiten van het Amerikaanse bedrijf zijn landvervoer in Noord-Amerika en Europa en de contractlogistiek. Daarnaast zitten in de kwartaalcijfers van het expeditiebedrijf een aantal eenmalige lasten verpakt zoals een bedrag van 100 miljoen dollar aan reorganisatie-, integratie-en transactiekosten, deelt het bedrijf mee.

Die voorzieningen houden allemaal verband met het ‘beëindigen van een herziening van de strategische alternatieven’, aldus de expediteur. Het gaat daarbij om het ingrijpende plan om het concern op te knippen en in onderdelen te koop te zetten. Door de coronacrisis werd die uitverkoop enkele maanden geleden stopgezet, maar klaarblijkelijk waren de plannen gezien de hoogte van de voorzieningen al in een vergevorderd stadium. Daarnaast heeft XPO ook nog eens een kleine 50 miljoen dollar aan extra kosten in relatie met de coronacrisis gemaakt.

Bezettingsgraad

De twee belangrijkste divisies wegtransport en logistiek zagen de omzet en resultaat over het tweede kwartaal verder sterk dalen. Het landvervoer leverde met een omzet van 2,1 miljard dollar ruim 22% aan inkomsten in, terwijl het positieve bedrijfsresultaat van 243 miljoen dollar over het tweede kwartaal van 2019 dit jaar veranderde in een verlies van 15 miljoen dollar. Onder meer nam de bezettingsgraad in de groupage met 10% af. Het aangepaste bedrijfsresultaat daalde met grofweg 60% naar 146 miljoen dollar.

De omzet uit contractlogistiek kreeg ook een tik en daalde met 8% naar 1.4 miljard dollar. De coronacrisis en het afstoten van een aantal verliesgevende contracten waren debet aan het omzetverlies over het tweede kwartaal, aldus de directie. Het bedrijfsverlies van de divisie kwam uit op 43 miljoen dollar tegen een winst van 61 miljoen dollar vorig jaar.