De EPRA-winst per aandeel over H1 2020 bedraagt 0,49 euro, een stijging met 7,9% tegenover 0,45 euro in H1 2019. EPRA is een boekhoudmethode voor vastgoedbeleggers, waarin vastgoed tegen de actuele waarde wordt gerapporteerd.

Versnelling

WDP zag naar het einde van het tweede kwartaal de activiteiten sneller dan verwacht oppikken. ‘We zien een bevestiging en zelfs versnelling van verschillende structurele tendensen (zoals e-commerce, technologische ontwikkelingen, duurzaamheid) die de vraag ondersteunen naar moderne logistieke infrastructuur’, meldt de vastgoedbelegger bij de presentatie van de halfjaarcijfers.

Voor 2020 bevestigt WDP het beoogde brutodividend van 0,80 euro (een stijging met 8%). Tevens wist WDP voor 200 miljoen euro aan nieuwe investeringen te realiseren, wat het totaal binnen het groeiplan op 750 miljoen euro brengt, goed voor de helft van de vooropgestelde investeringsgroei.

Bezettingsgraad

De bezettingsgraad bedroeg 98,2% op 30 juni 2020, tegenover 98,1% per 31 december 2019. De gemiddelde looptijd (tot aan de eerste opzegmogelijkheid) van de huurcontracten van de WDP- portefeuille bedraagt 6,1 jaar (inclusief zonnepanelen).

Op 30 juni 2020 bedroeg de loan-to-value 46,6% en de schuldgraad (proportioneel) 48,1%, tegenover respectievelijk 45,0% en 46,7% per 31 december 2019. WDP beschikt over een liquiditeitsbuffer van ruim 550 miljoen euro aan onbenutte kredietlijnen, wat volgens de belegger ruim voldoende is om eventuele tegenvallers op te vangen.