Volgens de Fransman stelt het Verenigd Koninkrijk zich te stug op bij onderhandelingen over eerlijke concurrentie tussen de twee handelsblokken, afspraken over staatssteun en de toegang van Europese vissers tot Britse wateren. Dat ‘maakt een handelsovereenkomst, op dit moment, onwaarschijnlijk’, waarschuwde Barnier. ‘De tijd raakt snel op.’

Handel

Barnier gaf net zoals zijn Britse tegenhanger David Frost aan dat er over grensoverschrijdende handel in goederen en diensten goede gesprekken waren. Maar om tot een akkoord te komen, moet wat Barnier betreft ook het heikele punt van een gelijk speelveld tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk opgelost worden.

Om bij vrijhandel eerlijke concurrentie te houden, wil de EU namelijk dat voor Britse bedrijven dezelfde standaarden op gebied van bijvoorbeeld milieu, arbeidsrechten of staatssteun gelden als in de lidstaten. Dit ligt in Londen gevoelig, want dan zou het Verenigd Koninkrijk ook na de brexit aan Europese regels gebonden blijven. De grote belofte van de voorvechters van de brexit was juist dat Britten na de uittreding uit de EU zelf meer zeggenschap zouden krijgen.

Frictie

Barnier waarschuwde verder voor ‘frictie’ tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU als er geen handelsovereenkomst is voor het einde van dit jaar. Dan eindigt de overgangsfase na de brexit. Zonder handelsakkoord gaan dan automatisch de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) gelden, met hogere invoerheffingen voor veel goederen tot gevolg.