Wanneer deze trend doorzet, zal naar verwachting van de EMO over het hele jaar 2000 de totale kolenaanvoer groeien tot circa 21,5 miljoen ton. Over het hele jaar 1999 werd in Rotterdam 17 miljoen ton kolen aangevoerd.

Een woordvoerder van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam bevestigt de opmerkelijke toename van de kolenaanvoer in Rotterdam. Hij raamt dat een overslag van circa 23 miljoen ton kolen dit jaar haalbaar is.

Directeur D. A. van Doorn van de EMO schrijft het slechte jaar 1999 toe aan de liberalisering van de elektriciteitsmarkt.

‘De centrales kochten zeer voorzichtig in met als gevolg een stagnerende kolenaanvoer. Deze terughoudendheid van de centrales bleek gelukkig van tijdelijke aard. Verder speelt dit jaar mee, dat een aantal niet-kolengestookte centrales in groot onderhoud is, en dat geeft een extra impuls van 1,5 tot 2 miljoen ton.’ Verder neemt het aandeel voor Duitse bestemmingen toe.