Het kabinet heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om hem per 1 september op die post te benoemen. Donkers is nu directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken en plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie.

Daarvoor was hij onder meer directeur-generaal Rijkswaterstaat, hoofdingenieur-directeur van de directie Noord-Holland en plaatsvervangend directeur-generaal Mobiliteit bij het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat. Donkers volgt Lidewijde Ongering op, die secretaris-generaal bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt.

Hij heeft Civiele techniek en Economische bedrijfstechniek aan de Hogere Technische School gestudeerd en deed daarna Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.