11:07 uur – Afsluiting

Tom van Gurp sluit de sessie over de naderende regelgeving voor het wegvervoer af. Om 14:00 uur gaan we verder.

11:05 uur – Eigen vervoer

Veel nieuwe regels gelden voor vergunningplichtig vervoer, antwoordt Vrolijk op een kijkersvraag. Die hebben geen betrekking op verladers met eigen vervoer. De aangepaste rijd- en rusttijden gelden echter wel voor iedereen.

11:00 uur – Lappendeken

Harmonisatie is het doel van het Mobiliteitspakket, maar lidstaten mogen op onderdelen de regels oprekken/aanpassen. Bijvoorbeeld het aantal dagen waarbinnen cabotage toegestaan is uitbreiden of beperken. Zo kan toch weer een lappendeken aan regelingen ontstaan, vreest De Bruin.

Als het pakket wordt aangenomen in Brussel, wordt de herziene rijd- en rusttijdenwetgeving al twintig dagen later van kracht.

10:56 uur – Vrije cabotage Benelux blijft

Wat gaan de gevolgen zijn van de cooling-off bij cabotage?

Grote bedrijven kunnen hieromheen gaan organiseren, aldus De Bruin. Als je voldoende voertuigen hebt, kun je redelijk blijven caboteren. De politiek straft hiermee het mkb, die hieronder gaat lijden. Met name bedrijven in de grensstreek.

Binnen de Benelux gaat dat niet op: daar is vrije cabotage afgesproken voor bedrijven uit Nederland, België en Luxemburg.

10:53 uur – Voer voor juristen

Een andere, nieuwe bepaling wordt dat het aantal trucks in verhouding moet staan met het aantal chauffeurs dat een bedrijf in dienst heeft.  Dan kan minder gebruik worden gemaakt van charters en uitzendkrachten. Wat die verhouding gaat worden is nog niet helder. ‘Een wettekst zou geen wettekst zijn als die niet  meerdere interpretaties mogelijk maakt. Dat zal voer voor juristen worden.’ Aldus Vrolijk.

10:47 uur – Terugkeerplicht

Michelle Vrolijk van Vallenduuk Advocaten vindt dat het wegtransport op sommige delen beter en op andere minder goed geregeld wordt met het Mobility Package. de harmonisering is gunstig. Dat chauffeurs elke drie of vier weken terug moeten naar het land van vestiging vindt ze, uit sociaal oogpunt, ook goed. ‘En postbusfirma’s zouden sowieso al afgeschaft moeten worden. dus goed dat daar strengere regels voor komen.’

Een nadeel is dat de cool off-periode bij cabotage tot hogere tarieven en onnodig leegrijden kan leiden.

De terugkeerplicht betekent dat een vrachtwagen terug moet naar het land van vestiging.  Er is niet voorgeschreven hoelang de truck in dat land moet blijven.

10:40 uur – Aanpak postbusconstructies

Postbusconstructies worden aangepakt. Dat is een van de grootste voordelen van de plannen, aldus De Bruin.

Het Europees Parlement behandelt het Mobility Package op 8 juli plenair.

Voertuigen vanaf 2,5 ton moeten niet alleen een vergunning hebben, maar ook worden uitgerust met een tachograaf. (In Nederland geldt al een lagere vergunningsgrens: 500 kilo).

10:33 uur – Afkoelingsperiode bij cabotage

In het Mobility Package wordt de cabotageregeling voor het wegvervoer aangepast. De 3-in-1 bepaling blijft: er is maar drie keer cabotage toegestaan in een gastland. Nieuw is een afkoelingsperiode van vier dagen. In die tijd mag niet opnieuw cabotage worden gedaan.

Bij het onderdeel Markttoegang wordt bepaald dat elk voertuig verplicht eens in de acht weken moet terugkeren naar het land van registratie. Daarnaast komt er een vergunningsplicht voor lichtere voertuigen: van 2,5 ton (is nu 3,5 ton).

10:27 uur – Mobility Package

Brussel beslist binnenkort over het Mobility Package. Daarmee wil de Europese Commissie de scheefgroei in transport aanpakken en de sector  gezonder maken. Het gaat onder meer om harmomisering van regels, aanpak van rij- en rusttijden en van social dumping.

Er is meer dan 2,5 jaar gedaan om tot een akkoord te komen, vertelt Elmer de Bruin van TLN. De raad van ministers is eruit. Deze zomer spreekt het Europees parlement zich erover uit.

Elk dossier heeft zijn eigen planning voor inwerkingtreding.

10:20 uur – Hogere boetes?

Een kijkersvraag uit de livechat: is systeemtoezicht mogelijk als proef?

Nee, zegt Kikkert.

Een andere vraag: zijn eventuele boetes hoger bij systeemtoezicht?

Kikkert: ‘Nee, er is maar één boetebeleid. Maar het is niet uit te sluiten dat dat in de toekomst verandert.’

10:15 uur – Investeer in advies in plaats van boetes 

Er gelden 7 criteria om toegelaten te worden tot systeemtoezicht door ILT.

Tips van Marcel Kikkert:

– stuur aan op een duurzaam bedrijfsmodel

– werk naar systeemtoezicht

– investeer in advies in plaats van boetes

10:10 uur – Systeemtoezicht door ILT

Marcel Kikkert van Vallenduuk Advocaten gaat in op het toezicht door Inspectie ILT.

Naast de bekende bottom-up controles is een aantal jaren geleden systeemtoezicht ingevoerd: topdown. Daarmee beoordeelt ILT niet op individuele overtredingen maar op controles per bedrijf. Dat kan zorgen voor blijvende verbetering. Het maakt ook minder controle op de weg en het water nodig. Dat is een voordeel voor bedrijven, die ook meer kennis verkrijgen en passende maatregelen kunnen nemen. ILT fungeert meer als sparringpartner.

10:00 uur – De ochtendsessie is begonnen. Tom van Gurp is de presentator.

09.00 uur – Over een uur starten we de voorlaatste sessie. In de ProMedia-studio wordt alles in gereedheid gebracht.

Deze hele week verzorgt Nieuwsblad Transport twee interactieve uitzendingen per dag tijdens Multimodaal Online 2020. Kosteloos aanmelden voor de afleveringen van vandaag kan via het inschrijfformulier. Vanmiddag sluit minister Cora van Nieuwenhuizen Multimodaal Online 2020 af. Ze geeft haar visie op de toekomst van de Nederlandse logistieke sector.

De hoogtepunten van donderdag 25 juni zijn hier te zien: