15:01 uur – Overstap gemakkelijker maken

Steven Lak zegt bij de afsluting: ‘Processen duren lang, maar ik zie wel voortgang en groei. Ik ben er niet pessimistisch over.’

Jeroen van den Ende: ‘We moeten nog meer stappen nemen. En ook naar onszelf kijken we moeten het gemakkelijker maken voor bedrijven. Met onze logistieke makelaars laten zien dat het vervoer multimodaal net zo goed en betrouwbaar kan als rechtstreeks met de vrachtwagen.’

14:58 uur – Meer intermodale lading op de trein

Spoor is ondertussen toch succesvol. De afname van kolen is meer dan vervangen door intermodale lading. Die groei moet de komende jaren verder doorzetten en kan groter, aldus Vroon. Truckbedrijven die nu met continentale lading naar Oost-Europa rijden, moeten verleid worden om hun trailers op het spoor te zetten.

14:55 uur – Staatssteun wegens corona is slechte zaak

Hans-Willem Vroon van RailGood ziet ruimte om te groeien voor het spoor. Treinen kunnen altijd langer. Belangrijk is wel dat de terminals goed aansluiten op het Europese spoornetwerk.

‘Er wordt vooral vergaderd en gepraat over modal shift. We moeten gewoon dingen gaan doen. We moeten terug naar de kern. Twee jaar geleden is het maatregelenpakket voor het spoorgoederenvervoer afgesproken. Daar is alleen een subsidieregeling uit gerealiseerd en er wordt met 740 meter lange treinen naar Mannheim gereden. Meer gebeurt er niet.’

Vroon pleit voor betere martkwerking. Dat diverse landen nu corona aangrijpen om staatssteun te geven, is een slechte ontwikkeling. Daarmee wordt het spoor niet concurrerender.

14:50 uur – Kansen voor spoor en binnenvaart

Waar zitten je klanten en welk type goederen heb je? Voor erts en kolen ga je echt niet met vrachtauto’s rijden. Kansen voor spoor en binnenvaart ziet Lak onder meer doordat op de weg zal de capaciteit de komende jaren afneemt door grote onderhoudswerkzaamheden. Voor het spoor is de potentie 20 miljoen ton. De binnenvaart heeft ongeveer dezelfde kansen, aldus Lak.

14:46 uur – Voorspelbaarheid, betrouwbaarheid en prijs

Voorspelbaarheid, betrouwbaarheid en prijs zijn bij de keuze van vervoer belangrijk. Aldus Steven Lak van eveofendex. Bij alle modaliteiten spelen problemen. Op de weg is dat congestie op snelwegen en bij grenzen. Bij het spoor knelpunten in de infrastructuur en internationale verbindingen. Binnenvaart ondervindt last van vertragingen in de zeehavens.

Evofenex vindt dat de achterban, de verladers, zelf ook in staat moeten zijn om mensen ertoe te brengen alle modaliteiten goed te overwegen. Bij die onderzoeken helpt de vereniging hen.

14:41 uur – Port of Zwolle helpt verladers met logistiek makelaars

Directeur Jeroen van den Ende legt uit dat Port of Zwolle nog meer wil inzetten op vervoer over water. De havenbeheerder heeft logistiek makelaars die verladers helpen bij het overstap.

Vaak is sprake van onwetendheid: verladers vragen zich af of de lading wel op tijd komt en of het bedrijf niet te ver van de haven af zit.

Port of Zwolle onderzoekt ook de mogelijkheden van een spoorterminal, om ook die modaliteit aan te kunnen bieden.

14:35 uur – Niet op één paard wedden

Van Meijeren adviseert bedrijven om niet alles op één modaliteit in te zetten. Ontwikkelingen gaan snel en de voordelen van de diverse opties kunnen variëren ten opzichte van elkaar.

14:33 uur – Synchromodaliteit

Synchromodaliteit (per keer kiezen welke modaliteit zich op dat moment het beste leent qua prijs, snelheid en beschikbaarheid) kan voor spoor en binnenvaart gunstig zijn. Dan is wel meer digitalisering nodig, om de goede keuzes te kunnen maken.

14:28 uur – Omgekeerde modal shift

Verschillende technologische innovaties beïnvloeden de kansen voor modal shift. Zoals autonoom rijden, waardoor de kosten in het wegvervoer tot 45 procent lager kunnen worden. Duurzame investeringen (elektrisch rijden, op batterijen of op waterstof) in trucks en digitalisering in het wegvervoer versterken de concurrentiepositie van vervoer over de weg. Meer nachtvervoer zorgt daarnaast voor minder congestie.

Die disruptieve ontwikkelingen kunnen samen een omgekeerde modal shift veroorzaken: meer lading over de weg. Dat is op zich niet erg, aldus Van Meijeren, want modal shift is op zich geen doel.

14:22 uur – Modal shift is geen doel op zich

Volgens Jaco van Meijeren van TNO is er vooral veel aandacht voor de klassieke modal shift: van weg naar spoor en water. Zowel in het Nederlands beleid als het Europees beleid ligt daar het zwaartepunt. Enkele jaren geleden was dat anders: toen werd meer verwacht van synchromodaliteit.

Modal shift is geen doel op zich. De echte doelstellingen zijn duurzaamheid, bereikbaarheid, kosten/concurrentiepositie, schade aan de weg en veiligheid op de weg. Ook het chauffeurstekort speelt een rol.

Echt veel effect heeft het beleid niet, constateert Van Meijeren. Grote veranderingen worden niet gerealiseerd, als gekeken wordt naar de marktaandelen van spoor en binnenvaart.

14:15 uur – Vooroordelen en misverstanden

Voor intermodaal vervoer is vaak bundeling van ladingstromen nodig. Dat zegt Jeroen Bolt, programmamanager Off-Road bij van Lean & Green. Zo kan voldoende volume ontstaan om de schaalvoordelen van schip of trein goed te benutten.

Volgens hem bestaan er nog veel vooroordelen en misverstanden bij verladers over de mogelijkheden om modal shift te realiseren. Bijvoorbeeld dat vervoer per schip te langzaam zou gaan.

Een tip van Bolt aan verladers die ‘het water eens willen voelen’, is afspreken met samenwerkingsverbanden die Lean & Green heeft in hun regio of provincie. Daar zijn programmamanagers actief en collegaverladers die meer willen vertellen over hun ervaringen.

14:10 uur – Oproep

Michel van Dijk van Van Berkel Logistics onderschrijft de oproep. En hoopt dat andere partijen willen meedenken en meewerken aan een logistiek concept naar Noord-Frankrijk (Lille).

14:05 uur Bavaria blij met intermodale logistiek

Royal Swinkels Family Brewers (van Bavaria) maakt veel gebruik van de inland terminal van Van Berkel Logistics in Veghel.

Volgens Global Logistics Manager Fred Hooft maakt intermodaal vervoer de servicegraad hoger – ook tijdens corona. Dat bleek bij  de export naar Noord-Italië. Bovendien kan per schip en trein met zwaardere containers worden gewerkt dan over de weg.

Hooft doet een oproep om een soortgelijke intermodale logistiek op te zetten naar Noord-Frankrijk.

14:00 uur – We gaan van start.

Deze week verzorgt Nieuwsblad Transport twee interactieve uitzendingen per dag tijdens Multimodaal Online 2020. Bekijk hier het programma en meld je kosteloos aan via het inschrijfformulier om de komende afleveringen te zien.

Kijk hier de samenvatting van woensdag 24 juni: