15:05 uur – Einde

15:03 uur – Binnenvaart belangrijk voor Rotterdamse haven

Binnenvaart is een belangrijke modaliteit voor de Rotterdamse haven. Circa 4 miljoen TEU gaat en komt over water naar/van het achterland, aldus Van Hengel.

Streng merkt op dat verladers continu kijken naar risico’s voor hun supply chain en dus met argusogen kijken naar de droogte las gevolg van de klimaatverandering en de gevolgen voor de bevaarbaarheid van de Rijn en andere rivieren.

15:00 uur – Laagwater pakt nadelig uit

Diverse havens hebben geleden onder het extreem lange laagwater in 2018. Deventer is daarvan het bekendste voorbeeld. Die haven was weken helemaal dicht voor de binnenvaart.

De impact van het laagwater was dat jaar groot. In totaal was de economische schade in Nederland en Duitsland 2,7 miljard euro.

De binnenvaart verloor door het lage water lading, met name aan het wegvervoer. Een deel daarvan is niet meer teruggekeerd in het schip.

Inland terminals hebben er ook schade van ondervonden.De ene keer werd transport uitgesteld, de andere keer konden ze overschakelen op andere modaliteiten.

14:55 uur – Binnenhavens zitten in de lift

Martijn Streng van Erasmus UPT heeft meegewerkt aan de Binnenhavenmonitor, die het belang aangeeft van Nederlandse binnenhavens. De groei van de overslag leidde tot een gezamenlijke toegevoegde waarde van 12,7 miljard euro.

Vooral de multifunctionele containerhavens zijn hard gegroeid. Alle havens zagen een stijging in de periode 2014-2018, op de typische agrihavens na.

Vooruitblikkend wijst Streng op de onzekerheid door corona. Nu de zeehavens tientallen procenten minder overslaan, zal dat ook in de binnenhavens merkbaar zijn. Voor bepaalde goederenstromen, zoals e-commerce, is wél groei te verwachten. Dat zal dan aan containeroverslag te zien zijn.

14:48 – Ook spoor

Voor het spoor werkt Port of Rotterdam samen met infrabeheerders, vervoerder en inland terminal over slimmere informatieuitwisseling.

14:45 – Digitalisering vergroot aantrekkelijkheid van haven

Steven Jan van Hengel is bij Port of Rotterdam betrokken bij digitaliseringsprojecten. In de studio vertelt hij dat digitalisering de aantrekkelijkheid van de Rotterdamse haven kan vergroten. Dat helpt dan om lading aan te trekken.

Het havenbedrijf is bijvoorbeeld actief met diensten en projecten als Navigate en Nextlogic. Dat laatste is bedoeld voor de afstemming van binnenvaartschepen op terminals. Er wordt momenteel volop getest met Nextlogic. aks dat goed uitpakt, zou het systeem eind dit jaar echt in werking kunnen treden, verwacht Van Hengel.

14:35 uur – Vitale schakel

Port of Zwolle investeert volop in digitalisering. Van den Ende vertelt dat er wordt gewerkt aan één systeem  voor alle schepen en scheepvaartgerelateerde administratieve activiteiten. Ook andere havens in de provincies kunnen daarbij aanhaken.

De invloed van corona was en is merkbaar in Zwolle, Kampen, Meppel, maar de havens hebben een belangrijke rol vervuld als vitale schakel. Met name voor de distributie van voedingsmiddelen en -grondstoffen, zoals agri- en melkproducten. ‘Mensen zijn niet gestopt met eten. Die logistiek moest doorgaan.’ De Scania-fabrieken in Zwolle hebben wel even stilgelegen, maar die zijn inmiddels ook weer in bedrijf.

Vooruitlopend op de grotere sluis bij Kornwerderzand kijkt Port of Zwolle al naar uitbreidingsmogelijkheden van de haven. In die studie wordt ook gekeken naar kansen voor een circulaire haven, die meer energie oplevert dan hij verbruikt.

14:28 uur – Port of Zwolle: in de tokomst ook shortseahaven

Port of Zwolle (grensoverschrijdend havenbedrijf van de gemeenten Kampen, Meppel en Zwolle) wil in de toekomst ook  een rol spelen als shortseahaven. Directeur Jeroen van den Ende ziet daar kansen voor als de Kornwerderzandsluis in de Afsluitdijk wordt vergroot. Vanaf 2025 worden de havens bereikbaar voor shortsea-schepen. Dat verbindt Port of Zwolle met havens in heel Europa. Van den Ende voorspelt ook de de scheepsbouw in Noordoost-Nederland van de grote sluis gaat profiteren.

14:18 uur – strategisch voor netwerk Noord-Nederland

TMA in Amsterdam is als strategische inland hub met name belangrijk voor het netwerk in Noord-Nederland, vertelt Ten Caat. De shortsea-mogelijkheden versterken dat belang. Ruimte voor verdere verbetering ziet hij in de ontwikkeling van nieuwe diensten, onder meer op digitaal gebied.

14:10 uur – Betrouwbare barge corridor is onmisbaar

Een moderne inland hub zorgt voor minder wegkilometers, minder uitstoot en minder congestie. Alles bij elkaar levert dat lagere kosten en betere duurzaamheid op. De hub kan niet zonder een betrouwbare barge corridor met veel aanlopen. Daaraan zijn alle andere activiteiten en diensten te koppelen en combineren. Met weg, spoor en shortsea.

Ten Caat vertelt naar aanleiding van een vraag van Tom van Gurp dat het niet alleen om containers gaat, maar dat een terminal ook breakbulk moet kunnen afhandelen. Zoals het geval is bij de TMA-terminal in Amsterdam. ‘We hebben heel veel capaciteit en ruimte om dat te accommoderen.’

14:05  uur – Schaalvergroting zeevaart

Jan ten Caat van logistiek dienstverlener TMA Logistics legt uit wat de toekomst is van strategische inlandhubs voor containertransport (en andere goederenstromen). De schaalvergroting in de zeevaart vraagt dat inlandhubs zich daarop aanpassen.

14:00 uur – we zijn begonnen.

13: 58 uur – De uitzending kan elk moment starten. Presentator Tom van Gurp zit al klaar.

Deze week houdt Nieuwsblad Transport twee interactieve uitzendingen per dag tijdens Multimodaal Online 2020. Bekijk hier het programma en meld je kosteloos aan via het inschrijfformulier om de nog geplande afleveringen te zien.

Kijk hier de compilatie van Multimodaal Online 2020 op dinsdag 23 juni: