Zo kan een boze binnenvaartsector geen omzetderving claimen omdat de SBI-code voor de binnenvaart, 5040, niet op de lijst van getroffen sectoren is gekomen. De aanpalende sector 5030, ‘Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten)’, kan dat wél dankzij de vaak toeristische functie. Daar waar het Malieveld bereikbaar is voor tractoren, hijskranen en kermisexploitanten, ligt dat voor koppelverbanden en binnenvaarttankers anders.

Toch laat het werken met SBI-codes om getroffen sectoren te (h)erkennen ook zijn beperkingen zien. Zo is op de Amsterdamse Zuidas een aantal ‘Groothandels in computers, randapparatuur en software’ gevestigd die op basis van hun SBI-code in aanmerking zouden komen voor steun, maar waarvan ik vermoed dat u er geen spulletjes voor de inrichting van uw thuiswerkplek kunt halen. Mede hierom is het opstellen van de bedrijfslijsten voor onze jaarlijkse Maritieme Monitor voor een groot deel nog steeds ambachtelijk handwerk.

Het multimodaal transport bestaat administratief ook nog steeds uit losse modaliteiten. Het is of ‘vervoer over land (sector 49) of ‘vervoer over water’ (sector 50). Gelukkig dat tijdens Multimodaal Online deze week die scheiding niet zo strikt gehanteerd wordt. Deze week staat er een interessant programma op de rol waarbij gedacht wordt vanuit thema’s, uitdagingen en kansen, en niet vanuit modaliteiten.

Vanwege drukte mijnerzijds sta ik deze keer niet ‘live on digital stage’, maar ik probeer wel zoveel mogelijk mee te luisteren. Zaken waar ik op let? Is het vervoer per spoor tussen China en Europa inderdaad een betrouwbare achtervang gebleken? En wat betekent de terugval van sommige van de Zuid-Europese economieën voor het intermodaal netwerk richting die bestemmingen?

Ook de presentatie van Rijkswaterstaat over de pilot met de Super Ecocombi heeft mijn aandacht. Recent hebben wij een verkenning gedaan over de plaats van dergelijke trucks in toekomstige logistieke systemen, en daarbij blijft de ‘reverse modal shift’-vraag toch echt hangen. Bij Multimodaal Online wordt de afsluiting gedaan door minister Cora van Nieuwenhuizen. Benieuwd of zij nog verrassingen voor de sector in petto heeft.