Video:

In deze video komen onder meer aan bod:

  • Multimodale doelstellingen in de haven (Allard Castelein, Port of Rotterdam)
  • Waar is de winst te halen per modaliteit? (Albert Veenstra, TKI Dinalog)
  • Wat hebben we geleerd van modal shift projecten? (Olaf Jonkeren, Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid)
  • Hoe lossen we congestie op in de haven? (Arwen Korteweg, Havenbedrijf Rotterdam)
  • Wat zijn de ervaringen van verladers? (Danny Bergakker, Elkem)
Deze week houdt Nieuwsblad Transport twee interactieve uitzendingen per dag tijdens Multimodaal Online 2020. Bekijk hier het programma en meld je kosteloos aan via het inschrijfformulier om ze ook te volgen.