De eerste sessie van Mutimodaal Online 2020 zit erop. Om 14.00 uur gaan we verder. Dan behandelen we hoe het de logistieke sector vergaat tijdens en na corona.

11.00 – Nederland staat er goed op als het gaat om multimodaal vervoer, aldus Korteweg: ‘We hebben weg, binnenvaart, spoor, we hebben goede infrastructuur en inland terminals.’

‘Als Havenbedrijf willen we dat iedereen meedoet. Verplichten werkt niet. De markt moet zelf mee doen. Binnenvaart en spoor zitten ook aan tafel.’

Schaalvergroting in de zeevaart is op te vangen met grote binnenvaartschepen en lange treinen, zegt Kortweg. ‘Je moet er niet aan denken dat al die containers over de weg moeten.’

Bergakker pleit voor meer openheid tussen partijen binnen de keten om data te delen. ‘We weten van waar naar waar wij verschepen. Als het zou kunnen bijdragen tot de oplossing van het probleem zouden we wel bereid zijn die informatie te delen. Tot op zekere hoogte.’

10.55 – ‘Omdat het een ketenprobleem is, moet ook de hele keten erbij betrokken worden’, zegt Danny Bergakker, manager Containertransport bij verlader Elkem (producent van siliconen). Aan de gesprekken om tot oplossingen te komen voor de vertragingen in Rotterdam doen ook alle schakels inmiddels mee, vertelt hij.

De drijfveer voor verladers zit in de verantwoordelijkheid voor het milieu en de samenleving, reageert Bergaker op een vraag van kijkers, niet zozeer in imago. ‘We willen ons steentje bijdragen om de hele keten te verduurzamen.’

10.50 – Arwen Korteweg is businessmanager Logistics bij Port of Rotterdam. Hij gaat in op de congestie in de zeehaven. Vooral de binnenvaart heeft daar hinder van. ‘Maar binnenvaart alleen kan het niet oplossen’, stelt hij. Terminals en verladers zijn ook belangrijk. NextLogic werkt aan betere afstemming van de containerlogistiek. Corona zat grootschalige tests in de weg. Maar momenteel wordt er volop getest, aldus Kortweg. ‘Het werkt tot tevredenheid.’

Arjan Korteweg in de studio in gesprek met Bart Pals.

Het gaat om het totaalconcept, zegt Korteweg. ‘Alleen venstertijden afspreken voor schepen is niet voldoende.’

Hij ziet de verduurzamingsopgave voor de binnenvaart ook als een belangrijk thema. Ook daar spelen verladers een grote rol; zijn zij bereid om te betalen voor schoner vervoer? ‘Het gaat sneller dan een paar jaar geleden voor mogelijk werd gehouden. Dat komt doordat de urgentie groot is.’

10.40 – Een breed palet aan factoren bepaalt de aandelen per modaliteit, zegt Jonkeren. De overheid heeft maar op een deel van die factoren invloed. Lage waterstanden, internationale goederenstromen, files op de weg spelen ook mee aan keuzes van verladers.

Albert Veenstra merkt op dat de aandelen per vervoersvorm al twintig jaar constant zijn. ‘Kennelijk moet je heel hard duwen en ressorteert dat toch nog weinig effect.’ Hij suggereert dat het minder in de logistiek zit dan in ondernemerschap en het contact tussen ketenpartijen.

10.35 – Is er sprake van omgekeerde modal shift van het water naar de weg, zoals de laatste tijd wordt beweerd. Daarop gaat Olaf Jonkeren in. hij is onderzoeker bij het Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid. Hij werkt met name aan projecten over goederenvervoer en de ‘natte’ vervoerssectoren: binnenvaart, zeevaart en havens.

Sinds 2012 nemen de vervoersprestatie van het wegvervoer toe, terwijl de andere modaliteiten gelijk blijven. Het aandaal van de weg is daardoor toegenomen. Deze cijfers hebben echter betrekking op macro-ontwikkelingen, aldus Jonkeren. Het wil nog niet zeggen dat lading daadwerkelijk is verschoven van de binnenvaart naar het wegvervoer.

Heeft het overheidsbeleid geholpen om de modal shift te bewerkstelligen? Vooral subsidie-instrumenten worden vaak ingezet. Succesvolle projecten hebben als overeenkomst dat het projectmanagement goed en gedetailleerd is. Een ander leerpunt is dat er meer commitment nodig is; Intentieverklaringen werken minder goed want zijn te vrijblijvend.

10.25 – Naar aanleiding van een vraag van een kijker, gesteld via de live chat, over de potentie van pijpleidingen, vertelt Veenstra dat Dinalog en Topsector Logistiek naar die modaliteit gaan kijken in het nieuwe onderzoeksprogramma. De ondergronds infrastructuur zou nog beter benut kunnen worden voor het transport van minerale brandstoffen en chemicaliën.

10.20 – Als hij met een toverstaf íéts zou kunnen veranderen, kiest Veenstra op het gebied van duurzaamheid ervoor dat duurzamer werken lonend wordt, dat ervoor betaald wordt. Een mechanisme van de vervuiler betaalt, maar dan wel vrijwillig. ‘Als we niets doen gaat de klimaatverandering veel meer geld kosten.’

10.15 – Projecten moeten in de toekomst vaker multidisciplinair worden aangepakt, verwacht Veenstra. Als voorbeeld noemt hij de binnenvaart. Daar ziet hij veel kansen om te innoveren en moderniseren. Maar daarvoor is niet alleen inbreng van logistieke specialisten nodig maar ook sociologen.  De Topsector is bezig met een project Binnenvaart Living Lab. En met een project waarbij duwbakken ingezet kunnen worden om in zeehavens pieken op te vangen.

10.10 – Albert Veenstra, directeur van TKI Dinalog, het Topconsortium Kennis en Innovatie voor de logistiek, is in de studio. Hij bespreekt waar winst is te behalen per modaliteit. Ook hij wijst op het belang van digitale oplossingen: tools en apps, die binnen de het programma van de Topsector Logistiek zijn en worden ontwikkeld.

10.02 – Allard Castelein, CEO van Port of Rotterdam, spreekt de kijkers per video toe. Hij wijst op het belang van digitalisering in de haven. Ook voor het achterlandvervoer en de keuze van de juiste modaliteit en het op elkaar aansluiten van modaliteiten.

10.00 uur – De uitzending begint.

09.57 uur – Multimodaal Online 2020 gaat beginnen. Bart Pals, hoofdredacteur van Nieuwsblad Transport, is presentator.

09.30 uur – De eerste keynote straks is van Allard Castelein. De CEO van Port of Rotterdam vertelt over de multimodale doelstellingen van de Rotterdamse haven.

08:00 uur – de voorbereidingen in de ProMedia Group studio zijn in volle gang. De aftrap is om 10:00 uur.

Deze week houdt Nieuwsblad Transport twee interactieve uitzendingen per dag tijdens Multimodaal Online 2020. Bekijk hier het programma en meld je kosteloos aan via het inschrijfformulier om ze ook te volgen.