Daaraan nemen ongeveer dertig bedrijven en overheidsinstellingen in Nederland, Vlaanderen, Zwitserland en Tsjechië deel. Enkele namen zijn North Sea Port (havens van Vlissingen, Terneuzen en Gent) en Port of Antwerp, het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Vlaams Departement voor Mobiliteit en Openbare Werken. Het project gaat in september van start en loopt drie jaar.

Data uitwisselen

Onderzocht wordt hoe het uitwisselen van real-time data tussen voertuigen, terminals en centrales kan bijdragen aan efficiëntere logistiek. Dat zou niet alleen de bereikbaarheid van de betrokken havengebieden ten goede komen, maar ook de werkgelegenheid bevorderen. Basis van het systeem vormt het nieuwe 5G-telecommunicatienetwerk.