‘Logistiek heeft hogere tarieven nodig voor een volgende crisis’

Finance event

Zelfs tijdens de hoogconjunctuur van de laatste jaren zijn de marges in de logistiek vrij beperkt geweest. Maar willen we de logistiek naar een hoger plan tillen, ook vanuit het duurzaamheidsperspectief, dan zal er een andere prijs voor logistiek betaald moeten worden.

Dat was de boodschap van sectorbankier Bart Banning vorige week tijdens het online logistieke Finance Event van Nieuwsblad Transport. Want tijdens deze coronacrisis blijkt het noodzakelijk dat logistieke bedrijven voldoende vet op de botten hebben om te overleven.

Asset heavy

‘Kenmerkend voor logistieke bedrijven, met uitzondering van de expediteurs, is dat het een ‘asset heavy sector’ is met veel financiering bij derde partijen, zoals banken en leasemaatschappijen. Dat resulteert in lange-termijncontracten, waarbij de cash-out iedere maand of kwartaal terugkomt, ongeacht wat de inkomsten zijn. Als die wegvallen, zoals in de huidige periode het geval is, zie je dat er een enorme spanning komt op de rekening’, legt Banning uit.

‘Nu in deze coronaperiode heeft de sector last van grote omzetschommelingen, wat forse invloed heeft op de cashflow. De marge is relatief beperkt, waardoor er niet zoveel ruimte bestaat om dat op de vangen. De financiële steunmaatregelen geven lucht en tijd, zoals die van de overheid en banken. Maar uitstel van betalingen is geen afstel.’

Het is volgens Banning belangrijk dat financiële mensen op dit moment veel aandacht hebben voor liquiditeit. ‘Hoe gaat die liquiditeit zich ontwikkelen de komende tijd? Hoe zien de contracten eruit? Op welke manier is er nog enige ruimte wanneer liquiditeitstekorten gaan ontstaan? Is er nog ruimte bij de banken of vanuit de aandeelhouders? Dat zijn allemaal zaken die nu de meeste aandacht verdienen. Dus breng ook een worst-case-scenario in beeld om op tijd te kunnen bijsturen. En denk na of en hoe je je bedrijf zou moeten herstructureren na deze crisis’, adviseert Banning.

‘Onzekerheid over een tweede golf van corona is niet uitgesloten. Daar moet je je ook op voorbereiden. Bedrijven hebben een aantal maanden lucht gekregen vanwege alle steunmaatregelen. Dat werkt misschien een beetje als een mantel over alle problemen heen. Maar dat stuwmeer aan uitgestelde betalingen zal op een gegeven moment weer betaald moeten worden. Dat zal dan niet direct hoeven, maar je moet er wel nu al rekening mee houden.’

Automotive

Dat liquiditeit een grote uitdaging is, bevestigt Maurice de Wilde, CFO van Koopman Logistics. ‘We worden behoorlijk geraakt door de coronacrisis. De autofabrieken zijn dichtgegaan en beginnen nu weer te draaien. 65% van onze omzet is gerelateerd aan automotive en daar is de omzet met 50% teruggevallen. De rest is gelukkig wel goed doorgegaan. Maar de huidige begroting kan in de prullenbak.’

Tekst loopt door onder foto.

Koopman is verschillende scenario’s gaan doorrekenen. ‘We houden heel goed onze omzet- en liquiditeitsprognoses in de gaten. Ook zijn we bezig om de kosten terug te dringen zodat we een minimale cash-out hebben. Maar als je kijkt naar de marges in onze sector en de schokken waar je mee te maken krijgt, moeten we heel blij zijn dat we in de afgelopen negentig jaar buffers hebben opgebouwd. Er zijn in de logistiek echter ook diverse partijen die daar niet over beschikken en eigenlijk een belachelijk laag weerstandsvermogen hebben voor het risico dat ze lopen in de sector. Je wordt namelijk niet beloond voor de flexibiliteit die je biedt aan je klanten. Een grote omzetval wordt niet meegerekend in de tarieven, dat realiseer je je nu meteen in deze crisis.’

Werk uitbesteden

Koopman heeft toen de coronacrisis uitbrak direct veel van het uitbestede werk teruggedraaid. ‘We rijden best veel met partners, dat hebben we eigenlijk tot nul teruggebracht en zijn zelf gaan rijden. Dat is de eerste klap die je kunt opvangen. En verder maken we gebruik van de subsidiemaatregelen vanuit de overheid en werken we tegen zo laag mogelijke kosten. Nu blijkt dat het belangrijk is om te werken met een flexibele schil bijvoorbeeld via charters, zodat je direct kunt afschalen om de klappen op te vangen bij een crisis.’

Ook Co Busman, CFO van Neele-Vat Logistics, is direct in de kosten gaan snijden toen de crisis uitbrak. ‘In de maand februari hadden we al het idee dat het wel eens ernstig zou kunnen worden. We hebben maatregelen genomen om te snijden in een paar nice-to-have posten en zijn vanaf dat moment op dagbasis gaan monitoren. We hebben wat scenario’s in kaart gebracht om te testen of we als onderneming een sterke terugval aan konden.’

Tekst loopt door onder foto.

bron: Neele-Vat

Cash is cruciaal, heeft hij gemerkt. ‘Je moet altijd als onderneming ervoor zorgen dat je voldoende cash achter de hand hebt. Maar dat lijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Je bereikt het door te zorgen dat je niet maximaal aan je leencapaciteit zit en alvast reserves inbouwt, zodat je voorbereid bent op een negatief scenario. Op het moment dat alles goed gaat, lijken de bomen tot in de hemel te groeien. Maar ik loop al wat jaren mee en heb al een aantal crises voorbij zien komen. Dan zijn we blij dat we er op voorbereid zijn. Gelukkig zijn we een goed gefinancierd familiebedrijf.’

Omzetspreiding

Ook kunnen bedrijven kijken naar een goede omzetspreiding, adviseert Banning. ‘Dus dat je kijkt naar zowel de conjunctuurgevoelige als -ongevoelige markten. Zodat je niet overal pijn hebt als de economie terugvalt. Als je vooral heel specialistisch bent in een bepaalde nichemarkt, moet je andere buffers hanteren dan wanneer je je omzet spreidt in verschillende markten. Want je kunt niet zo makkelijk uitwijken als jouw niche terugvalt. Je rendement moet dus iets hoger uitkomen om gezonde reserves op te bouwen.’

Ook zou een van de gevolgen van de crisis kunnen zijn dat we ons gaan heroriënteren over de vraag wat een gezonde balansverhouding is, zegt Banning. ‘Als je veel gebruikmaakt van assets en financieringen is een grotere buffer nodig dan wanneer dat niet het geval is.’

Volgende crisis

Rendementen zijn nooit hoog geweest in de transportsector. En het is maar de vraag of de sector de komende tijd dus in staat is om extra buffers op te bouwen voor een volgende crisis. ‘Die lage rendementen zijn niet te begrijpen, maar al heel lang het geval’, weet Menno Menist van onderzoeksbureau Panteia. ‘Er komt nu een druk op de tarieven naar beneden, verwachten wij. Tegelijkertijd zullen de kosten oplopen. Dat betekent dat de winstgevendheid naar beneden gaat.’

Lees ook: ‘Supply chain optimalisatie brengt ook risico’s met zich mee’

Bekijk de replay van het Finance Event:

Deel 1:

Deel 2:

‘Logistiek heeft hogere tarieven nodig voor een volgende crisis’ | NT

‘Logistiek heeft hogere tarieven nodig voor een volgende crisis’

Finance event

Zelfs tijdens de hoogconjunctuur van de laatste jaren zijn de marges in de logistiek vrij beperkt geweest. Maar willen we de logistiek naar een hoger plan tillen, ook vanuit het duurzaamheidsperspectief, dan zal er een andere prijs voor logistiek betaald moeten worden.

Dat was de boodschap van sectorbankier Bart Banning vorige week tijdens het online logistieke Finance Event van Nieuwsblad Transport. Want tijdens deze coronacrisis blijkt het noodzakelijk dat logistieke bedrijven voldoende vet op de botten hebben om te overleven.

Asset heavy

‘Kenmerkend voor logistieke bedrijven, met uitzondering van de expediteurs, is dat het een ‘asset heavy sector’ is met veel financiering bij derde partijen, zoals banken en leasemaatschappijen. Dat resulteert in lange-termijncontracten, waarbij de cash-out iedere maand of kwartaal terugkomt, ongeacht wat de inkomsten zijn. Als die wegvallen, zoals in de huidige periode het geval is, zie je dat er een enorme spanning komt op de rekening’, legt Banning uit.

‘Nu in deze coronaperiode heeft de sector last van grote omzetschommelingen, wat forse invloed heeft op de cashflow. De marge is relatief beperkt, waardoor er niet zoveel ruimte bestaat om dat op de vangen. De financiële steunmaatregelen geven lucht en tijd, zoals die van de overheid en banken. Maar uitstel van betalingen is geen afstel.’

Het is volgens Banning belangrijk dat financiële mensen op dit moment veel aandacht hebben voor liquiditeit. ‘Hoe gaat die liquiditeit zich ontwikkelen de komende tijd? Hoe zien de contracten eruit? Op welke manier is er nog enige ruimte wanneer liquiditeitstekorten gaan ontstaan? Is er nog ruimte bij de banken of vanuit de aandeelhouders? Dat zijn allemaal zaken die nu de meeste aandacht verdienen. Dus breng ook een worst-case-scenario in beeld om op tijd te kunnen bijsturen. En denk na of en hoe je je bedrijf zou moeten herstructureren na deze crisis’, adviseert Banning.

‘Onzekerheid over een tweede golf van corona is niet uitgesloten. Daar moet je je ook op voorbereiden. Bedrijven hebben een aantal maanden lucht gekregen vanwege alle steunmaatregelen. Dat werkt misschien een beetje als een mantel over alle problemen heen. Maar dat stuwmeer aan uitgestelde betalingen zal op een gegeven moment weer betaald moeten worden. Dat zal dan niet direct hoeven, maar je moet er wel nu al rekening mee houden.’

Automotive

Dat liquiditeit een grote uitdaging is, bevestigt Maurice de Wilde, CFO van Koopman Logistics. ‘We worden behoorlijk geraakt door de coronacrisis. De autofabrieken zijn dichtgegaan en beginnen nu weer te draaien. 65% van onze omzet is gerelateerd aan automotive en daar is de omzet met 50% teruggevallen. De rest is gelukkig wel goed doorgegaan. Maar de huidige begroting kan in de prullenbak.’

Tekst loopt door onder foto.

Koopman is verschillende scenario’s gaan doorrekenen. ‘We houden heel goed onze omzet- en liquiditeitsprognoses in de gaten. Ook zijn we bezig om de kosten terug te dringen zodat we een minimale cash-out hebben. Maar als je kijkt naar de marges in onze sector en de schokken waar je mee te maken krijgt, moeten we heel blij zijn dat we in de afgelopen negentig jaar buffers hebben opgebouwd. Er zijn in de logistiek echter ook diverse partijen die daar niet over beschikken en eigenlijk een belachelijk laag weerstandsvermogen hebben voor het risico dat ze lopen in de sector. Je wordt namelijk niet beloond voor de flexibiliteit die je biedt aan je klanten. Een grote omzetval wordt niet meegerekend in de tarieven, dat realiseer je je nu meteen in deze crisis.’

Werk uitbesteden

Koopman heeft toen de coronacrisis uitbrak direct veel van het uitbestede werk teruggedraaid. ‘We rijden best veel met partners, dat hebben we eigenlijk tot nul teruggebracht en zijn zelf gaan rijden. Dat is de eerste klap die je kunt opvangen. En verder maken we gebruik van de subsidiemaatregelen vanuit de overheid en werken we tegen zo laag mogelijke kosten. Nu blijkt dat het belangrijk is om te werken met een flexibele schil bijvoorbeeld via charters, zodat je direct kunt afschalen om de klappen op te vangen bij een crisis.’

Ook Co Busman, CFO van Neele-Vat Logistics, is direct in de kosten gaan snijden toen de crisis uitbrak. ‘In de maand februari hadden we al het idee dat het wel eens ernstig zou kunnen worden. We hebben maatregelen genomen om te snijden in een paar nice-to-have posten en zijn vanaf dat moment op dagbasis gaan monitoren. We hebben wat scenario’s in kaart gebracht om te testen of we als onderneming een sterke terugval aan konden.’

Tekst loopt door onder foto.

bron: Neele-Vat

Cash is cruciaal, heeft hij gemerkt. ‘Je moet altijd als onderneming ervoor zorgen dat je voldoende cash achter de hand hebt. Maar dat lijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Je bereikt het door te zorgen dat je niet maximaal aan je leencapaciteit zit en alvast reserves inbouwt, zodat je voorbereid bent op een negatief scenario. Op het moment dat alles goed gaat, lijken de bomen tot in de hemel te groeien. Maar ik loop al wat jaren mee en heb al een aantal crises voorbij zien komen. Dan zijn we blij dat we er op voorbereid zijn. Gelukkig zijn we een goed gefinancierd familiebedrijf.’

Omzetspreiding

Ook kunnen bedrijven kijken naar een goede omzetspreiding, adviseert Banning. ‘Dus dat je kijkt naar zowel de conjunctuurgevoelige als -ongevoelige markten. Zodat je niet overal pijn hebt als de economie terugvalt. Als je vooral heel specialistisch bent in een bepaalde nichemarkt, moet je andere buffers hanteren dan wanneer je je omzet spreidt in verschillende markten. Want je kunt niet zo makkelijk uitwijken als jouw niche terugvalt. Je rendement moet dus iets hoger uitkomen om gezonde reserves op te bouwen.’

Ook zou een van de gevolgen van de crisis kunnen zijn dat we ons gaan heroriënteren over de vraag wat een gezonde balansverhouding is, zegt Banning. ‘Als je veel gebruikmaakt van assets en financieringen is een grotere buffer nodig dan wanneer dat niet het geval is.’

Volgende crisis

Rendementen zijn nooit hoog geweest in de transportsector. En het is maar de vraag of de sector de komende tijd dus in staat is om extra buffers op te bouwen voor een volgende crisis. ‘Die lage rendementen zijn niet te begrijpen, maar al heel lang het geval’, weet Menno Menist van onderzoeksbureau Panteia. ‘Er komt nu een druk op de tarieven naar beneden, verwachten wij. Tegelijkertijd zullen de kosten oplopen. Dat betekent dat de winstgevendheid naar beneden gaat.’

Lees ook: ‘Supply chain optimalisatie brengt ook risico’s met zich mee’

Bekijk de replay van het Finance Event:

Deel 1:

Deel 2: