Het is al vaak gezegd: het coronavirus legt messcherp bloot wie belangrijk zijn om de maatschappij draaiende te houden. Transporteurs en leraren staan nu gebroederlijk op de lijstjes die de overheid heeft opgesteld van ‘cruciale beroepsgroepen voor covid-19’ en ‘vitale processen’.

Velen kunnen zich in die lijstjes herkennen. Zorg- en supermarktpersoneel natuurlijk, de Zorro’s van de coronatijd. Maar ook ambtenaren, afvalophalers, redacteuren en andere arbeidzame stervelingen. Vele Nederlanders doen iets belangrijks. En ook kappers, voetballers en anderen die niet op die lijstjes staan, worden zeer gemist als ze niet mogen werken.

Het is daarom een beetje de vraag wie zich aangesproken moeten voelen door de uitspraak van minister Cora van Nieuwenhuizen, dit weekend in een ontbijttalkshow, dat ‘mensen niet meer voor de flauwekul met de trein moeten reizen’. Niemand gaat immers in de trein zitten om aan de andere kant van het land belletje te trekken. Het OV is voor velen onmisbaar voor werk, familiebezoek, ziekenhuisafspraken. Ruim een kwart van de Nederlandse huishoudens bezit geen eigen motorvoertuig.

Toch is het gevoel van de minister begrijpelijk. Terwijl we in oorlog zijn met het virus, werden voor de deur bij banketbakkers en budgetwinkels de afgelopen dagen menselijke linten gevormd, waarschijnlijk voor aankopen die niet allemaal cruciaal waren. Een besmetting riskeren voor een oranje tompouce: dat zou weleens onder Van Nieuwenhuizen’s definitie van ‘flauwekul’ kunnen vallen.

Logistieke ketens zullen door de coronacrisis opnieuw tegen het licht worden gehouden, zeggen de deskundigen. Blijven we het wenselijk vinden dat laagbetaalde arbeiders in een Aziatische fabriek plastic roetveegpieten, heupwiegend op AA-batterijen, fabriceren die vervolgens per containerschip onze kant op komen? Ook gezien onze klimaatdoelen? Het antwoord zal vermoedelijk niet onverbiddelijk ‘nee’ zijn. Dikke kans dat we na het bedwingen van het coronavirus juist extra waardering hebben voor flauwekulspullen en voor niet-cruciale verplaatsingen.