Pas als het echt niet anders kan, mogen andere locaties worden toegewezen. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer. Ze wil daarmee invulling geven aan een wens vanuit burgers en de politiek om strenger te zijn bij het toestaan van de bouw van steeds meer grote dc’s, ook wel de verdozing van het landschap genoemd.

De laatste jaren worden steeds meer groter distributiecentra gebouwd, waarbij oppervlakten van meer dan dertig- of zelfs vijftigduizend vierkante meter geen uitzondering meer zijn. Tegen deze dc’s is de afgelopen tijd veel weerstand ontstaan.

Stijging e-commerce

De verwachting is dat er de komende jaren alleen nog maar meer van dergelijke ‘grote dozen’ worden gebouwd, onder meer door de almaar toenemende populariteit van webwinkelen. Zo blijkt uit gegevens van Buck Consultants dat er vorig jaar negentien nieuwe xxl-dc’s zijn bij gekomen. Nog eens twaalf zijn er in opdracht gegeven.

Voor Ollongren is dat aanleiding om de touwtjes strakker in handen te nemen. ‘De vestiging van deze distributiecentra vraagt om meer actieve sturing vanuit de overheid om de impact op landschap, milieu- en natuurkwaliteit, mobiliteit en infrastructuur te beperken.’ Ze voegt daar wel aan toe dat ze het economische aspect niet uit het oog verliest.

Aantoonbare behoefte

Ollongren wil samen met provinciale overheden geschikte locaties benoemen voor de komst van nieuwe dc’s. ‘Daarbij geldt dat bij mogelijke vestiging, sprake moet zijn van een aantoonbare behoefte, goede landschappelijke inpassing en benutting van de nu aanwezige capaciteit van het verkeer- en vervoerssysteem’, staat te lezen in haar brief aan de Tweede Kamer.

Volgens het nieuwe beleid moeten de provincies vaststellen wat de behoefte aan bedrijventerreinen is. Het Rijk en de provincies stellen samen de uitgangspunten op over hoe deze behoefte moet worden bepaald. Beide overheden gaan hier de logistieke en andere relevante partijen bij betrekken.

Zonnepanelen

Op het gebied van duurzaamheid komen mogelijk ook strengere voorwaarden. Belangrijke pijler van Ollongren’s plannen is de mogelijkheid voor regionale overheden om de aanleg van duurzame daken te verplichten. Daarbij gaat het niet alleen om zonnepanelen, maar ook om ‘groenblauwe daken die water kunnen vasthouden’. Ollongren wil bekijken welke wettelijke mogelijkheden gemeenten moeten krijgen om dergelijke daken te verplichten, waarbij wellicht ook een verplichting komt voor duurzame daken op reeds bestaande dc’s.