Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De tijdelijke noodmaatregel werkbehoud (NOW) vervangt de werktijdverkortingsregeling. De nieuwe regeling is ook ruimer. Bij een omzetverlies van 100% kunnen bedrijven 90% van de loonsom vergoed krijgen. Bij een omzetdaling van 50% gaat het om 45% van de totale loonsom.

Aanspraak

Bedrijven kunnen aanspraak maken op de regeling als ze door de crisis gedurende drie maanden hun omzet zeker 20% zien dalen. Voorwaarde is dat zij hun personeel gewoon blijven doorbetalen en dat zij tijdens de periode dat ze subsidie ontvangen, geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. Er is wel een maximum: de regeling geldt voor brutosalarissen tot ongeveer 9.500 euro per maand.

Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 delen door vier. Zij vergelijken dat vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020. Maar soms is uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kunnen werkgevers ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die één of twee maanden later start.

‘De maatregelen om het coronavirus te bestrijden hebben grote impact op kleine en grote bedrijven’, zegt verantwoordelijk minister Wouter Koolmees. ‘Het werk en daarmee de omzet vallen soms helemaal stil. Ik snap heel goed dat dit leidt tot zorgen en onzekerheid.’ De NOW is bedoeld om ondernemers te steunen die ondanks die onzekerheid vasthouden aan hun personeel.

Flexwerkers

Ook het salaris van flexwerkers kan worden gecompenseerd, benadrukt het ministerie. Het kabinet en werkgevers- en werknemersorganisaties roepen bedrijven op om flexwerkers zoveel mogelijk door te betalen. ‘Als de loonsom krimpt omdat er minder mensen doorbetaald worden, daalt de tegemoetkoming mee.’

Het UWV keert in drie termijnen een voorschot van 80% uit. Het eerste deel kan al enkele weken na de aanvraag worden overgemaakt.

Tienduizenden aanvragen

De uitkeringsinstantie houdt rekening met tienduizenden aanvragen en heeft al extra maatregelen getroffen om de aanvraagwebsite overeind te houden. Het zou helpen als niet iedereen tegelijk zich meldt, benadrukt het UWV. Dat is ook niet nodig, brengt Koolmees in herinnering, want de regeling geldt met terugwerkende kracht tot 1 maart.

Het zou ook groot verschil maken als consumenten bedrijven blijven doorbetalen, zegt Koolmees. Zeg je sportschoolabonnement en de muziekles zo mogelijk niet op en betaal je huishoudelijke hulp door, ook al kun je er even geen gebruik van maken, is zijn oproep.