Dat was de kernboodschap Patrick van Duijnhoven, directeur Transport & Logistiek bij ABN Amro, tijdens het webinar over deze crisis, dat Nieuwsblad Transport afgelopen vrijdag organiseerde.

De overheid heeft verlichtende maatregelen afgekondigd, zoals uitstel van betaling van belastingen en voor het middenbedrijf een collectieve regeling waarbij bedrijven met een aflossingsverplichting tot 2,5 miljoen op uitstel kunnen rekenen. Voor bedrijven die hierbuiten vallen, is het verstandig contact op te nemen met de bank voor maatwerk, raadt Van Duijnhoven aan. Er is ook de financiële sector veel aan gelegen om de sector op de been te houden.

Grenzen dicht

Ook Joost Mooijweer, business developmant manager Chemicals bij Neele-Vat Logistics, steekt managers en werknemers een hart onder de riem. Hij roept hen op vooral positief te blijven. De problemen zijn groot en zeer dynamisch, erkent hij. ‘Elke vijf minuten bereiken ons nieuwe berichten. Er is geen status quo, we moeten het verdragen.’

De grootste zorg betreft het wegtransport. Dit is op veel plaatsen letterlijk tot stilstand gekomen niet alleen door de invoering van grenscontroles, maar ook door quarantainemaatregelen en bureaucratie.

Bij de Pools-Duitse grens staan chauffeurs twintig tot dertig uur te wachten. Ze moeten formulieren invullen met persoonlijke vragen, kunnen geen kant op. Op verschillende plaatsen, ook bij afnemers, wordt chauffeurs zelfs de toegang tot de wc geweigerd. Mensen zouden weleens wat liever mogen zijn, vindt Mooijweer, het lijkt soms of ze zich afreageren op de transportsector.

Leegloop

Blijf vooral goed communiceren en blijf je informeren, drukt hij de transporteurs op het hart. Een probleem waar je niet zo snel aan denkt, is dat goederen met veel moeite op de plaats van bestemming zijn gebracht en er dan niemand is om ze aan te nemen.

Ook in eigen land zijn maatregelen onontkoombaar. In talloze bedrijven is de flexibele schil al afgeschaald en zijn zelfs vaste werknemers naar huis gestuurd, schetst Mooijweer. Bij sommige verladers worden loodsen door managers leeg getrokken bij gebrek aan collega’s. Wat dit betekent voor de veiligheid, wil een webinar-kijker weten. Uiteraard blijven veiligheidsprotocols van kracht, zegt de specialist van Neele-Vat, zeker als het gaat om gevaarlijke stoffen.

Toch moeten we vooral creatief zijn, vindt Mooijweer. Hij denkt aan Green lanes, corridors voor veilige grenspassage, en raadt verladers aan ook vervoer per rail, over binnenwater of zelfs via shortsea (kustvaart) te overwegen.

Eén lichtpuntje, overigens. De volumes van ocean freight zijn weliswaar gehalveerd, met grote gevolgen voor onder andere vrachtgiganten als Maersk, maar de handel naar en uit China trekt gelukkig voorzichtig weer aan. Waar het naartoe gaat, weet ook Mooijweer niet. Maar lege warehouses, het grote schrikbeeld van hamsterend Nederland, zijn nog heel ver weg.

Sierteelt

Pieter van Schaijk, beleidsadviseur Evofenedex, maakt zich zorgen over de horeca en evenementenorganisatie, maar ziet de grootste problemen in de sierteelt, een branche waar circa 85% van de productie voor de export is. Door het sluiten van de grenzen is de bodem voor kwekers, transporteurs en expediteurs in enkele weken tijd al helemaal in zicht gekomen.

Maatregelen op het gebied van kredietverlening, werktijdverkorting en loonkostencompensatie zijn mooi, zegt Van Schaijk, maar niet voldoende. Er zal op zeer korte termijn een noodfonds moeten komen om de bloemenbranche overeind te houden.

De nachtmerrie van een zich snel verspreidend virus heeft vele gezichten. Zelfs bedrijfstakken als automotive liggen stil omdat 10% van de onderdelen niet meer te krijgen is. Alleen de luchtvracht is op dit moment nog aan het plussen. Maar als luchthavens dichtgaan, verzucht een hardnekkig optimistische Mooijweer (nomen est omen) is ook dat voorbij.

Hoe snel het gaat! En hoe alles in elkaar grijpt. Het is indrukwekkend, vindt Pieter van Schaijk. Regelingen bieden zeker lucht, denkt hij, maar zoals altijd: the devil’s in the details. De vraag is wanneer er daadwerkelijk geld op de rekening van noodlijdende bedrijven staat.

Goederenstroom

Ondertussen zet Evofenedex in op het faciliteren van de huidige goederenstromen. De belangenbehartiger wil onder meer ADR-vergunningen automatisch verlengen, nascholing voor de code 95 uitstellen, zorgen dat winkel- en levertijden op elkaar aansluiten zodat leveranties door kunnen gaan. Een deel van deze voorgestelde maatregelen is inmiddels ook daadwerkelijk ingevoerd.

We doen wat we kunnen, concluderen de panelleden. Het is fijn dat de overheid en de banken zich soepel opstellen, en verder kunnen we alleen maar heel veel waardering hebben voor de constructieve houding van alle betrokken werknemers en hen vragen vooral vol te houden.

Webinar

Kijk het webinar terug:

Video

Spotify

Audio