Ook voor de eurozone wordt momenteel krimp voorzien. Dat was bij de februariraming nog een groei van 1,2%. De commissie baseert zich in de ramingen op een aantal veronderstellingen. Onder meer wordt erop gerekend dat de corona-epidemie zich in de loop van de tijd gelijkmatig zal verspreiden naar alle EU-landen en dat de ziekte- en sterftecijfers ongeveer hetzelfde zullen blijven.

Liquiditeitsproblemen

De Europese economie zal in eerste instantie te lijden hebben onder de economische schok in China. Doordat de leveringsketen is verstoord zal dat qua aanvoer van producten en materialen voor problemen zorgen. Daarbovenop komen nu de problemen in Europa zelf, waar de virusuitbraak onder meer leidt tot liquiditeitsproblemen bij bedrijven.

Alles bij elkaar komt het er volgens de commissie op neer dat het virus een ‘grote negatieve impact’ zal hebben op de economie. In 2021 zal wel sprake zijn van een substantieel herstel, maar niet dusdanig dat sprake is van een volledig herstel.

Maatregelen

Directe negatieve gevolgen kunnen door snel en effectief ingrijpen door de EU en door lidstaten worden verzacht, aldus de commissie. De EU komt daarom met een uitgebreid pakket maatregelen.

Zo zal ‘alle mogelijke flexibiliteit’ worden aangewend in de bestaande EU-regels om het mogelijk te maken dat overheden bedrijven en burgers kunnen steunen en compenseren. De versoepeling gaat zowel om staatssteun als begrotingsregels. Dit geeft de lidstaten de grootst mogelijke ruimte om zelf hun economie te helpen.