Hoewel sprake is van een daling van de opnames is de 2,5 miljoen vierkante meter van 2019 nog altijd relatief hoog in vergelijking met het langjarige gemiddelde. De verwachting is dat het aantal transacties de komende jaren hoog blijft.

Tekst loopt door onder grafiek.

Het grootste deel van de opnames in het voorbije jaar (64%) betrof nieuwbouw. Het jaar ervoor was dit 53%. ‘Er is een duidelijke langjarige trend zichtbaar, waarbij nieuwbouwtransacties het grootste deel van de totale logistieke opnames opeisen’, aldus Cushman & Wakefield.

Tekst loopt door onder grafiek.

De veruit grootste transactie was vorig jaar in Bleiswijk, ten noorden van Rotterdam. ‘Hoewel die regio zich in 2019 nadrukkelijk heeft gemanifesteerd als toplocatie voor distributiecentra, zijn de logistieke dienstverleners steeds meer actief vanuit een grote logistieke zone die zich uitstrekt vanaf de Randstedelijke Zuidvleugel tot aan de Oostelijke en Zuidelijke landsgrenzen’, meldt de vastgoedadviseur.

De top-3 van grootste transacties in 2019 waren:

  • Zalando in Bleiswijk (140.000 vierkante meter)
  • Europa Apotheek in Venlo (56.000 vierkante meter)
  • Bol.com in Nieuwegein (53.000 vierkante meter).

Tekort

Momenteel is er een tekort aan geschikt logistiek vastgoed, een fenomeen dat zich al enkele jaren voordoet. Cushman & Wakefield verwacht niet dat dit probleem zich snel oplost. ‘Ondanks het aanbod van 2,1 miljoen vierkante meter aan het einde van 2019 is dit aanbod ontoereikend om te voldoen aan de vraag.’

Naast de 2,1 miljoen vierkante meter is er nog zo’n 1,5 miljoen vierkante meter in de planfase. Voor een deel van deze projecten is de realisatie ongewis door de stikstofproblematiek. In combinatie met het toch al krappe aanbod zorgt deze onzekerheid voor een verdere stijging van de huurprijzen.

Kansen

Tegelijkertijd denkt de vastgoedadviseur dat deze situatie kansen biedt voor minder gewild, bestaand logistiek vastgoed dat onder normale marktomstandigheden met een gezonde leegstand niet zou worden overwogen door logistieke dienstverleners.