Stel je voor: Henk werkt vaak op zaterdag. Hij wast dan wagens en als er een ritje gemaakt moet worden, dan vindt hij dat ook geen probleem. Henk vind het prettig om wat bij te verdienen en heeft ook de vrijheid om niet te komen. Als Henk niet werkt, wordt hij niet betaald, zo gaat dat al jaren naar alle tevredenheid.

WAB

Henk is volgens de wet een oproepkracht en voor oproepkrachten is de wetgeving gewijzigd. Zo heeft Henk nu recht op een dienstverband met een vast aantal uur per week/jaar/maand voor het gemiddelde dat hij de twaalf maanden daarvoor heeft gewerkt. Als Henk gemiddeld acht uur per week heeft gewerkt, dan krijgt hij voor die acht uur per week een aanbod. Als Henk dit accepteert, wordt hij voor die uren doorbetaald als hij ziek is of niet werkt.

Hoewel het al vijf jaar naar alle tevredenheid van iedereen gaat, is een werkgever tegenwoordig vanwege de WAB toch verplicht om dit aanbod te doen. Als Henk geen aanbod krijgt, heeft hij het automatisch van rechtswege. Natuurlijk mag je samen afspreken dat je op dezelfde voet met elkaar verder gaat zonder een vast aantal uur per week, maar leg dit vast zodat je kunt laten zien dat het aanbod is gedaan. Een lager aantal uren afspreken mag ook, maar daar moet Henk wel mee instemmen.

De nieuwe regel is dat iedere werkgever na twaalf maanden een aanbod moet doen. Alle contracten die op 1-1-2020 langer duren dan twaalf maanden, moesten voor 1 februari 2020 een aanbod gehad hebben. Als dit nog niet is gebeurd, adviseer ik om dit alsnog te doen. Als bij het aanbod wordt besloten om dit niet te doen en overeengekomen wordt op de oude voet met elkaar verder te werken (dus op basis van nul uur), dan zal Henk na twaalf maanden weer een nieuw aanbod moeten krijgen.

Jaarurennorm

Veel oproepkrachten werken met pieken en dalen afhankelijk van schoolvakanties of hoogseizoen. Een vast aantal uur per week is dan niet wenselijk. Een jaarurennorm hanteren kan hiervoor een oplossing zijn, zodat er iets meer flexibiliteit ontstaat. De afspraak is dat een werknemer per jaar bijvoorbeeld driehonderd uur werkt. Vervolgens kun je iedere maand het gemiddelde daarvan uitbetalen, ongeacht wat er daadwerkelijk wordt gewerkt.

Alleen de uren betalen die ook gewerkt zijn, is ook nog mogelijk, maar let op dat een werknemer in een jaar in ieder geval de driehonderd uur betaald krijgt. Een afwijking van 30% naar boven of onder is mogelijk om de hoge WW-premie buiten de deur te houden.

Het doel van de nieuwe wet is om oproepkrachten te beschermen, maar of het in de praktijk de gewenste bescherming biedt, betwijfel ik. De échte oproepkrachten willen ook graag oproepkrachten blijven, en heeft een werknemer te veel noten op haar zang zal ze niet meer opgeroepen worden of het contract niet verlengd. Voor werkgevers betekent dit dat je nog steeds de organisatie op een goede manier kunt invullen, planning wordt nog belangrijker.

Jan Gerrit Kroon is advocaat Arbeidsrecht bij Blue Legal Advocaten

Jan Gerrit Kroon zal de consequenties van de Wet Arbeidsmarkt in Balans verder uitleggen en diverse adviezen geven tijdens het Logistiek HR Debat op 5 maart in Rotterdam.

Meer informatie via: events.nieuwsbladtransport.nl/hr-in-de-logistiek-2020/