Owens & Minor heeft bevestigd in de eerste helft van dit jaar Movianto te willen overdoen aan EHDH. Daarvoor is nog wel nodig dat de Europese mededingingsautoriteiten toestemming geven voor de vorming van een zo dominante marktpartij in de logistiek voor geneesmiddelen.

Jaaromzet

EHDH telt nu 2600 werknemers in deze markt in Frankrijk en de Benelux, verdeeld over 160 vestigingen. Het Franse bedrijf behaalt een jaaromzet van 650 miljoen euro. Movianto telt 2500 werknemers, met twintig logistieke centra in elf Europese landen.