Het geeft verdieping binnen de logistieke sector en de daarbij behorende veranderingen. De rode draad bij de toptrends is helder: vernieuwing in de logistiek wordt volledig opgeslokt door digitalisering, technologie en duurzaamheid.

Laat ik beginnen met duurzaamheid. Dit thema is belangrijk om twee redenen. Ten eerste is logistiek verantwoordelijk voor een substantieel gedeelte van de mondiale uitstoot van CO2. Green deals op nationaal en internationaal niveau slaan ons om de oren. En ons eigen stikstofdossier, met als meest recente wapenfeit de uitspraak over de schone luchtvaart, benadrukt de urgentie. De druk om schoner en efficiënter te vervoeren is groot. Mijn stellige overtuiging is dat dit nu en de komende jaren een forse impact gaat hebben op onze dagelijkse praktijk.

Of je nu werkzaam bent bij een logistiek bedrijf, een verlader, financier of in de haven maakt niet veel uit. Sterker nog, juist de kracht van samenwerking is nodig om stappen te zetten. Als tweede reden noem ik de uitkomst van het strategierapport van Berenschot 2019. Duurzaamheid laat daar de snelste stijging zien (naar plaats drie) op de strategische agenda van bedrijven.

Het thema blijkt een extra onderscheidende factor te bieden. En laat dat vermogen voor logistieke bedrijven nu juist één van de belangrijkste drijfveren zijn voor hun business model. Kortom, de duurzame transitie is om verschillende redenen een blijvertje in de logistiek. Niet eenvoudig, én spannend zoals mijn mede columnist Peter Colon vorige week terecht schreef.

Naast duurzaamheid versnellen ook digitalisering en technologie de transitie van uw logistiek bedrijf. Wie de boekjes van 2010 erop naleest, zag dat we het in die tijd vooral hadden over netwerken, ladingbundeling en multimodale concepten. Weliswaar zijn de onderwerpen van ‘vroeger’ nog steeds relevant, maar de dynamiek en de belangen zijn definitief anders. Voorbeelden zijn robotisering, control towers, IoT en data.

Zij hebben impact die verder gaat dan een efficiëntere logistieke dienstverlening alleen. Ze geven richting aan verandering en dragen bij om de noodzakelijke duurzame transitie te realiseren. Maar tegelijkertijd zijn ze ook disruptief voor degenen die niet snel genoeg aanhaken.

Digitalisering vormt verder een directe link met twee andere trends: transparantie en zichtbaarheid. Volgens een rapport van Eye For Transport stelt 90% van de Europese transportprofessionals dat zichtbaarheid in de keten topprioriteit verdient. En 71% van de deelnemers van een onderzoek van Gravity Supply Chain geeft aan dat een gebrek aan zichtbaarheid hun logistieke keten nadelig beïnvloed.

Digitalisering lijkt ook hier de oplossing, maar heeft ook een minder positieve kant want het maakt uw bedrijf kwetsbaar. Toenemende connectiviteit leidt tot uitwisseling van steeds meer, en ook steeds belangrijkere data. Cijfers uit 2019 laten zien dat ruim 40% van de bedrijven in de logistiek te maken heeft gehad met een vorm van cybercrime of hacking. Jaar op jaar zien we een toename van dit percentage. Helaas, ook cybersecurity is definitief een primair aandachtsgebied.

Aan u dan ook de schone taak deze trends aan elkaar te rijgen en de vertaling te maken naar een gerichte strategie voor uw eigen bedrijf, en voor uw klanten. Het vraagt om focus, visie én leiderschap. Bent u trendzetter of toch meer trendvolger, opportunist of realist? En wat verwacht uw opdrachtgever eigenlijk van u? Eén ding is helder. De transitie gaat snel, zowel op digitaal, technologisch als op het gebied van duurzaamheid.

Bart Banning, bankier