Je moet dus als ondernemer voortaan één of ander bureautje een bedragje overmaken voordat je aan je verplichtingen als comptabele kunt voldoen. De wereld op zijn kop. Dit is gelduitdezakklopperij, waarbij het privatiseringscircuit – telde die Belastingdienst niet nog steeds dertigduizend mensen van vlees en bloed? – kennelijk via een aantal schimmige ICT-bedrijfjes moet verlopen.

De kosten van een digitale tachograafkaart is voor dit jaar op 101 euro bepaald, deelde verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen zaterdag tussen neus en lippen mede. Dat is dus alvast een nieuwe kostenverhoging, terwijl nu juist wordt gepraat over een matiging van het tarief. De in Nederland gekochte tachograafkaart behoort al tot de hoogste in Europa; het gemiddelde in alle lidstaten komt op 59 euro.

Wie zijn kaart in Nederland aanschaft, steunt bovendien de gedwongen winkelnering van het particuliere bureau Kiwa, want daaraan is de toewijzing van deze kaarten uitbesteed. Kiwa is vorig jaar trouwens aantoonbaar in gebreke gebleven bij de dienstverlening. Het slaagt er maar niet in tijdig in voldoende kaarten te voorzien.

Zomaar weer twee voorbeelden van de volledig uit de hand gelopen privatiseringsdrift van de overheid. De belastingdienst maakt het niet leuker, niet gemakkelijker en zeker niet goedkoper. De toch al vadsige kat Kiwa wordt nog maar eens op het spek gebonden.

Terwijl in Davos de zegeningen van de globalisering en het particulier initiatief breed worden uitgemeten, captains of industry tegen elkaar opscheppen over de minimale belastingen die ze wereldwijd afdragen en miljardairs hun vaardigheid in het parallelskiën nog eens testen, wordt de marktsector het slachtoffer van wat als triomf van ‘betere marktwerking’ was aangekondigd. De hooggeroemde privatisering is op vele terreinen mislukt.

Voor de gewone ondernemer, die dagelijks werkt aan betere en efficiëntere producten, is de overheid eerder een obstakel geworden dan een zegening. Er zijn te veel ‘marktpartijen’ tussengeschoven, die de transparantie verminderen en alleen maar extra geld en aandacht vergen. Weg daarmee.