Frankrijk, toch één van de grootste verkeerspleinen van Europa, is het zat ver achter Duitsland, Nederland en België te bungelen als belangrijke logistieke vestigingsplaats in het werelddeel. France Logistique moet daarin verandering brengen.

Dat gebeurt met steun van grote wegvervoersorganisaties als FNTR en TLF. TLF gaf in september vorig jaar het beginsignaal voor de vorming van het platform en kreeg al vlug organisaties uit de meeste branches in het Franse transport mee.

Instemming van premier

FNTR leverde de ondervoorzitter van France Logistique, in de persoon van Jean-Christophe Pic, de voorzitter van deze organisatie. Het nieuwe platform heeft de warme instemming van de Franse premier, Edouard Philippe.

Voorzitter Idrac wil met haar platform alle partijen in de logistieke keten bijeenbrengen bij onderwerpen die deze hele keten bezighouden. Het is de bedoeling dat de logistiek voortaan met één mond spreekt, met behoud van de competenties van alle aangesloten organisaties in specifieke bedrijfstakken.

Betere branche-overschrijdende samenwerking

Volgens onderzoek van de Wereldbank speelt Frankrijk geen belangrijke rol in de Europese en mondiale logistieke, hoewel het land een goede infrastructuur en aanwijsbare innovatieve competenties kent.

De Wereldbank rekent Duitsland en de Benelux tot de sterkste logistieke landen en regio’s wereldwijd; Frankrijk moet het doen met een vijftiende plaats. Het probleem was altijd dat de Franse organisaties slecht met elkaar samenwerkten, vooral in branche-overschrijdende kwesties.

Daarin moet France Logistique verandering brengen. De nieuwe koepel wil de concurrentie in de logistieke keten aanmoedigen en een actieve rol spelen in de energietransitie. Ze wil verder werken aan betere organisatie van de stadsdistributie en het landelijke goederenvervoer. Er komt ook een Franse logistiekbarometer, zoals die in omringende landen allang wordt opgesteld. Daarvoor wordt een panel van experts uit de sector zelf ingeschakeld.