Ook onze glazen bol geeft niet altijd een helder beeld. Want dat milieu het afgelopen jaar belangrijk zou zijn,  dat was wel te voorspellen. Maar niemand had verwacht dat het hele land in rep en roer zou staan door stikstof en pfas. De logistieke sector heeft hier behoorlijk last van, denk maar aan alle nieuwbouw van dc’s en terminals die ‘on hold’ staan. Om over de afgenomen bouwlogistiek maar te zwijgen.

Aanpassen

Helaas hebben ook het kabinet en het Centraal Plan Bureau geen goed functionerende glazen bol. Daardoor zijn er regelmatig wetswijzigingen die daarna weer aangepast worden vanwege ‘onverwachte effecten’. Denk maar aan de LNG accijns teruggaveregeling die wel/niet werd afgeschaft. Of de Wet Werk en Zekerheid die nu weer wordt aangepast. Om het kabinet te helpen, hierbij alvast wat weerspiegelingen uit onze glazen bol.

De Wet Werk en Zekerheid gaat ervoor zorgen dat de lasten van werkgevers die veel gebruik maken van flexibele arbeidskrachten toenemen, maar vrijwel niemand kiest ervoor om de mensen dan toch in vaste dienst te nemen. Uiteindelijk is dus vooral de schatkist winnaar vanwege de hogere ww-premie. Een onbedoeld effect is dat meer mensen in een zzp-constructie belanden, waardoor hier reparatiewetgeving voor nodig is.

Het Verenigd Koninkrijk zal weliswaar in januari formeel uit de Europese Unie treden. Boris Johnson zal er echter niet in slagen om dit jaar een handelsakkoord te bereiken met de EU, waardoor het VK op handelsgebied binnen de Unie blijft. Er zal lang gedreigd worden met een ‘harde Brexit’, maar uiteindelijk kiezen de Britten toch eieren voor hun geld. En zal opnieuw verlenging van zes maanden tot een jaar afgesproken worden om tot een nieuwe handelsrelatie te komen.

Waterstof

De waterstofeconomie zal ook dit jaar nog niet doorbreken. Weliswaar wordt er volop geëxperimenteerd, dergelijke innovaties gaan toch vaak langzamer dan we zouden willen. Het blijkt dat waterstof  (eventueel met CO2-opvang) technisch weliswaar een oplossing biedt om lokale uitstoot te voorkomen. Het aandeel duurzame energie is ook dit jaar nog altijd veel te laag om de rendementsverliezen die de omzetting kost op te vangen, zodat we in de praktijk energie uit kolen en gas omzetten in waterstof. Verder is er niemand anders in de wereld geïnteresseerd in CO2-afvang. Dus daar wordt uiteindelijk ook weer mee gestopt. Operatie geslaagd, patiënt overleden.

De geesten zullen rijp gemaakt worden voor een algehele kilometerheffing, ook voor personenauto’s. Eerst nog via proefballonnetjes om reacties te peilen. Er zijn in Den Haag slechts een paar partijen die deze hete aardappel vast durven te houden tijdens de parlementsverkiezingen in 2021. Afhankelijk van de verkiezingsuitslag zullen de eerste concrete plannen pas bij de formatiebesprekingen later dat jaar op tafel komen.

Wat er ook gebeurt in de logistieke sector het komende jaar, de redactie van Nieuwsblad Transport zal u er 24 uur per dag over informeren. Zodat u als de transportsector in ieder geval over alle benodigde informatie beschikt om de juiste beslissingen voor uw ondernemingen te maken. Dat is eigenlijk de enige zekerheid uit onze glazen bol. Hopelijk zullen de voorspellingen uit deze krant u in ieder geval alvast voorbereiden op de rest.