Henk Otten, voorman van zijn gelijknamige driemansfractie, gaf aan de wet te steunen na een gesprek met premier Mark Rutte in het Torentje. De SGP zegt de wet te steunen omdat boeren en bouwers zonder de wet nog verder in de knel komen. Op de website van OSF geeft senator Gerben Gerbrandy aan dat ook hij voor de wet zal stemmen. De steun van 50PLUS is daardoor niet meer nodig.

Bouw ligt stil

De wet is nodig omdat veel bouwprojecten stil zijn komen te liggen door een uitspraak van de Raad van State dit voorjaar. Het rechtsorgaan besloot dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet voldoet als maatstaf voor het bepalen van de stikstof-uitstoot van nieuwe bouwprojecten.

Veel projecten die gebruik hebben gemaakt van deze PAS-regeling staan daardoor ‘on hold’. Zo ging er een voorlopige streep door onder andere Logistiek Park Moerdijk en Railterminal Gelderland.

Werkloos

De bouwsector en ook de bouwlogistiek ondervinden hierdoor veel problemen. Personeel zit werkloos thuis en het aantal transportopdrachten is teruggelopen. Ook veel infrastructuurwerken liggen stil. Met de spoedwet moet de sector weer op gang worden getrokken. De stemming over de wet vindt dinsdagavond plaats.