Dat heeft professor Hylke Vandenbussche van de universiteit van Leuven in opdracht van de Vlaamse regering becijferd, meldt De Tijd. Eerder werd al bekend dat een harde Brexit België 42.000 banen kan kosten, vooral in de voedings- en textielindustrie. Nu zijn de effecten per provincie in kaart gebracht.

Grootste schok

Volgens de studie is de grootste schok op de arbeidsmarkt te verwachten in de stad Antwerpen, Gent en de as Brugge-Kortrijk. Niet berekend is hoeveel banenverlies er in de havens zou optreden. Wel wordt de vergelijking gemaakt met de sluiting van de Opel-fabriek in Antwerpen in 2010, waar 3.800 banen vervielen.

Een zachte Brexit zou leiden tot het verlies van een kleine 2000 arbeidsplaatsen. Een woordvoerder van de Vlaamse regering stelde vast dat de kans op een harde Brexit kleiner is geworden, maar dat dat geen reden tot juichen is: ‘De Brexit blijft slecht nieuws voor Vlaanderen.’