De bedragen die gemeenten en provincies investeren in goede plannen om de verkeersveiligheid te verbeteren, wil minister Cora van Nieuwenhuizen verdubbelen met geld uit de schatkist. Het Rijk stelt jaarlijks 50 miljoen euro beschikbaar.

‘De impact van een verkeersongeval is groot. Achter de kille cijfers over het toenemend aantal verkeersongelukken, schuilen verhalen van groot menselijk leed en verdriet”‘ zegt de bewindsvrouw. Daarom moeten de overheden samen een ‘stap extra zetten’.

Van Nieuwenhuizen ziet het verdubbelingsaanbod als een uitnodiging aan gemeenten en provincies om snel aan de slag te gaan met de aanpak van gevaarlijke wegen, fietspaden, kruispunten en rotondes.

Handhaving

De zogeheten Verkeersveiligheidscoalitie, waarin gemeenten, organisaties, bedrijven en onderzoekers samen nadenken over manieren om wegen en voertuigen veiliger te maken, is blij met de extra investeringen. Wel benadrukt deze coalitie dat naast de toezegging van de minister meer nodig is om het aantal verkeersslachtoffers omlaag te krijgen.

De coalitie roept daarom ook provincies en steden op extra geld vrij te maken voor onder andere het beveiligen van infrastructuur, verkeersveiligheidsprojecten en het op peil brengen van handhaving.