De Brexit, de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, is zelf enige keren uitgesteld. De uittreding zou nu uiterlijk eind januari aanstaande moeten plaatsvinden. Nog steeds is echter niet duidelijk op welke voorwaarden de Brexit zal geschieden.

De Europese Unie heeft van meet af aan getracht zekerheid te bieden aan het personen- en goederenvervoer over de eerste maanden na een eventuele Brexit. De noodverordening die daarvoor is opgesteld, gold na het laatste uitstel van de Brexit zelf, nu drie maanden langer van kracht, tot einde juli 2020.

Tot die tijd kunnen internationale transporten tussen de Unie en Groot-Brittannië en Noord-Ierland in beginsel blijven plaatsvinden zonder CEMT-vergunning, die in het grensoverschrijdend vervoer binnen de Unie ook niet wordt vereist.

Verkiezingen brengen meer klaarheid

Veel bedrijven zullen zo’n CEMT-vergunning overigens al hebben aangevraagd en kunnen die op grond van de noodverordening dus ook weer voorlopig teruggeven. Dat wordt niet aangemoedigd, omdat het nog steeds tot een harde Brexit kan komen. De administratiekosten van 130 euro voor een vergunning worden ook niet gerestitueerd.

Waar het met het Britse vertrekt zal heengaan, wordt over een week misschien duidelijker. Op 12 december worden in het Verenigd Koninkrijk algemene parlementsverkiezingen gehouden, waarbij de uittreding één van de belangrijkste thema’s is.