De logistiek dienstverlener sloot dat kwartaal af met een netto-verlies van 33 miljoen dollar tegen 86 miljoen een jaar geleden. Het negatief resultaat over de eerste negen maanden kwam uit op 101 miljoen dollar tegen een verlies van bijna 200 miljoen in de vergelijkbare periode vorig jaar.

Daarmee heeft de logistiek dienstverlener nog steeds een triest record in de logistiek op zak. Sinds de oprichting van het bedrijf door de Amerikaanse investeerder Apollo Management in 2006 (via de koop van het Nederlandse TNT Logistics en later het Amerikaanse EGL) heeft het bedrijf nooit onder de streep een positief resultaat weten te behalen. De redenen daarvoor zijn de hoge schulden- en financieringslast van overnames. Deze lasten zijn door de Amerikaanse eigenaar op de balans van Ceva gezet.

Schuldenlast

In de afgelopen jaren is er via herfinanciering en het naar de beurs brengen van het bedrijf een deel van die forse schuldenlast (ooit 2 miljard dollar) afgebouwd, maar de erfenis uit het verleden is nog steeds geheel verdwenen uit de boeken. Daarnaast is Ceva de laatste tijd sterk aan het reorganiseren, wat onder meer heeft geleid tot het afwaarderen van bezittingen.

De forse schuldenberg verklaart dan ook de hoge rentelasten van 51 miljoen dollar over het derde kwartaal en 153 miljoen over de eerste negen maanden. Daarnaast drukten de hoge afschrijvingen (94 miljoen) het resultaat over het laatste kwartaal.

Analisten zien wel wat betreft de operationele prestaties van Ceva Logistics een sterk herstel in de boeken dit jaar. Zo lag het bedrijfsresultaat (ebitda) over het derde kwartaal van dit fiscale jaar op 125 miljoen dollar tegen een operationeel winstje van 15 miljoen in het derde kwartaal van vorig jaar. Het resultaat over de eerste negen maanden kwam uit op 389 miljoen dollar, meer dan een verviervoudiging tegenover vorig jaar.

Halvering

De divisie contractlogistiek (automotive) van Ceva zag over het derde kwartaal het bedrijfsresultaat bijna verviervoudigen naar 29 miljoen dollar, op een omzet van 885 miljoen (-4,8%). Freight Management (expeditie) deed het een stuk slechter met een resultaat van 13 miljoen dollar, een halvering vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Het totale bedrijfsresultaat over het derde kwartaal kwam daarmee voor de twee werkmaatschappijen van Ceva uit op 42 miljoen dollar. Dat is aanzienlijk lager dan het totale ebitda van 125 miljoen dat het bedrijf voor die periode in de boeken heeft bijgeschreven.

Het verschil is grotendeels te verklaren door het feit dat de boekhouders van Ceva in dat laatste resultaat onder meer ook de accountancy-impact van de IFRS16-regel (98 miljoen dollar) hebben meegenomen.