Maar, voegt ze eraan toe, internet, elektronische vrachtplatforms en databases zullen het vingertoppengevoel en de persoonlijke contacten van de werkelijke beslisser niet snel kunnen vervangen. Bruggeling liet met haar onderzoek echter wel zien dat moderne informatie- en communicatie-technologie (ICT) ook op strategisch niveau kan helpen beslissingen te optimaliseren.

Volgens haar laten logistiek managers, al dan niet bewust, bij hun beslissingen veel aspecten buiten beschouwing, wat resulteert in suboptimale oplossingen. Een voorbeeld is de invloed van de wijze van vervoer op het milieu. Als de keus al op de binnenvaart valt, is die beslissing ingegeven door een lage prijs bij een acceptabele transporttijd en heeft die meestal weinig te maken met het milieuvriendelijke karakter van het binnenschip.

Bruggeling heeft een model voor modaliteitskeuze ontwikkeld waarin dit soort aspecten wel worden meegenomen. Volgens haar werkt dat beter dan telefoon, fax en hectoliters koffie.