Onder de naam Medical Drone Service, waartoe ook ANWB, PostNL, Avy en KPN behoren, wordt bekeken welke bijdrage drones kunnen leveren in het brengen van zorg op het juiste moment en op de juiste plaats.

Bereikbaarheid

Jan-Dietert Brugma, apotheker bij het Erasmus MC: ‘We zien dat de vraag naar zorg op maat door verschillende oorzaken steeds verder toeneemt, terwijl de bereikbaarheid van ziekenhuizen in binnensteden steeds verder onder druk komt te staan. Met dit initiatief willen we onderzoeken hoe de zorg meer bij de patiënt in de wijk gebracht kan worden. Door de inzet van medische drones hopen we de routes te verkorten en daarmee zorg sneller en efficiënter te organiseren.’

Het project onderzoekt onder andere het vervoer van bloedproducten tussen de Sanquin Bloedbank en ziekenhuizen. ‘Door een drone in te zetten, hoeft bijvoorbeeld een spoedlevering van bloed geen gebruik te maken van vervoer over de weg. Dit is uiteindelijk veiliger en wellicht zelfs sneller, omdat een drone niet afhankelijk is van het verkeer en dus niet te maken krijgt met files of verkeerslichten’, zegt Merlijn van Hasselt, woordvoerder bij Sanquin.

Vervoer zeldzaam bloed

Een andere toepassing waar naar wordt gekeken, is het vervoer van zeldzaam bloed tussen twee Sanquin-locaties. Soms is er maar één zakje bloed beschikbaar in heel Nederland voor een patiënt. Met behulp van een drone ontvangt de patiënt eerder de hulp die nodig is.

De pilot heeft een duur van drie jaar waarin wordt onderzocht hoe er veilig en betrouwbaar gevlogen kan worden. De ANWB, die ook de trauma- en ambulancehelikopters vliegt, zal het vervoer verrichten.

De drone die gebruikt wordt, is ontwikkeld en gebouwd door het Nederlandse Avy. In de komende periode worden testvluchten uitgevoerd. Voor deze vluchten zijn ontheffingen aangevraagd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).