Als het aan het regionale bestuur in Gelderland ligt, mogen er nog maar op drie plekken in de provincie grote distributiecentra komen. Dan gaat het om de regio’s Tiel en Nijmegen en het gebied tussen Zevenaar en de Duitse grens bij Emmerich.

Op de overige plekken zouden grote logistieke centra dan niet meer zijn toegestaan. De provincie heeft hierover al gesprekken gevoerd met gemeenten en wil hier beleidsplannen voor ontwikkelen. Dat meldt dagblad De Gelderlander.

Verdozing

Het aantal sorteer- en distributiecentra en andere grootschalig logistiek vastgoed neemt steeds verder toe. Men spreekt in dit verband wel van ‘verdozing’, omdat het vaak gaat om rechthoekige gebouwen met weinig ramen. Daarnaast wordt de gemiddelde oppervlakte van deze centra steeds groter.

Belangrijke reden voor de groei van deze dc’s zijn de almaar toenemende e-commercebestedingen. De komst van dergelijke logistieke centra brengt veel werkgelegenheid met zich mee, waardoor overheden vaak geneigd zijn om de benodigde vergunningen te verlenen.

Kritiek

Vanuit de samenleving komt echter steeds meer kritiek op deze ontwikkeling. Mede daardoor wil het provinciebestuur nu besluiten om in het grootste deel van Gelderland geen grootschalige dc’s toe te staan.

Gelderland is zeker niet de enige provincie waar deze problematiek speelt. Vooral in Zuid-Holland en Noord-Brabant zijn de afgelopen tijd veel logistieke ‘dozen’ verrezen. Het College van Rijksadviseurs, een adviesorgaan voor de landelijke beleidsmakers, zei eerder dit najaar dat er een gebrek aan regie is bij het toekennen van vergunningen voor dit soort projecten.

Ook kijken overheden, volgens het adviesorgaan, te weinig naar de impact die deze grote dc’s hebben op het landschap, de stad en de infrastructuur. ‘Rijk en regio zouden veel strengere eisen moeten stellen en nadenken over wat wel en niet gefaciliteerd wordt’, aldus het College.

Noord-Brabant

BrabantAdvies, een adviesorgaan voor provinciaal beleid in Noord-Brabant, kwam recentelijk ook met hun visie op de verdozing van het landschap. In de provincie is nog veel meer sprake van grootschalige logistieke centra dan in Gelderland.

Het advies aan de provincie was om de nieuwe logistieke centra te beoordelen op hun economische toegevoegde waarde, te kijken naar de omgevingskwaliteit van het vastgoed, te zorgen voor clustering en om niet bevreesd te zijn ‘nee’ te zeggen tegen sommige projecten.