De Kamer stelde wel een aantal kanttekeningen. Zo wil D66 elektrische voertuigen uitzonderen van de 100-kilometerlimiet. GroenLinks verzet zich tegen verbreding van de A27 door Amelisweerd en tegen uitbreiding van het vliegverkeer.

Mag geen maanden duren

Het kabinet wil zo snel mogelijk de bestaande normen voor de aanwezigheid van pfas in de bodem en de verspreiding van stikstof in de lucht verruimen, maar moet daarvoor in overleg met de Europese Commissie. De versoepeling van de drempelwaarde mag volgens VVD-woordvoerder Mark Harbers ‘geen maanden duren’. Er wordt naar gestreefd dat de RIVM de in Nederland geldende normen per 1 december bijstelt.

Premier Mark Rutte denkt dat door de spoedwet de vergunningverlening al vlug zal leiden tot ruimere verlening voor de bouw en de aanleg van infrastructuur. Het kabinet trekt verder een kwart miljard euro uit voor een zogenoemd ‘robuust natuurbeheer’, bijvoorbeeld door samenvoeging van natuurgebieden. Volgens Rutte is het soms een ‘postzegeltje’ natuur dat in de directe omgeving scherpe stikstofmaatregelen veroorzaakt.