Het is een van de maatregelen die het kabinet woensdag heeft aangekondigd om uit de stikstof- en pfas-crisis te komen. Volgens het kabinet zijn rijksbaggerdepots de veiligste locatie om pfas-houdende bagger op te slaan. Daarmee kunnen grote baggerprojecten bij onder meer IJmuiden, in het Maas/Waalkanaal en de Nieuwe Waterweg worden voortgezet.

Achtergrondwaarde

Verder komt er een ‘achtergrondwaarde’ voor pfas in waterbodems. Die wordt voor 1 december in kaart gebracht door Rijkswaterstaat, het RIVM en kennisinstituut Deltares. Ook daarmee ontstaat volgens het kabinet meer ruimte voor lopende en nieuwe baggerprojecten.

Verder krijgen gemeenten de mogelijkheid om via een versnelde procedure hun bodemkwaliteitskaarten bij te werken. Minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) stuurt daarover woensdag spoedwetgeving naar de Eerste en Tweede Kamer.

Tenslotte is er een ‘vliegende brigade’ opgezet. Dat is een team van bodem-experts, om gemeenten en provincies bij de voorbereidingen bij te staan.