De uitspraak van de Raad van State komt niet als een verrassing. De afgelopen maanden zijn veel bouwprojecten stil komen te liggen. De vraag is wat nu? De provincie Noord-Brabant heeft weliswaar zes maanden de tijd gekregen om aan te tonen dat de extra stikstof die vrijkomt bij de bouw en het gebruik van het terrein daadwerkelijk gecompenseerd wordt, maar dat is nog niet zo makkelijk. Het hele kleine beetje ruimte in de stikstofuitstoot dat beschikbaar komt door de aankondiging om 100 kilometer per uur op de naastgelegen snelwegen te gaan rijden, gaat volledig naar de natuur, woningbouw en infrastructuurprojecten.

De uitspraak betekent een zware slag voor de logistieke en verladende sector. De vraag naar distributiecentra die voldoen aan de eisen van deze tijd is groot, zeker in de regio Rotterdam. De uitspraak van de RvS toont nogmaals aan dat er voorlopig nergens in Nederland nieuwe vergunningen worden afgegeven, tenzij je echt duidelijk kunt aantonen dat je de extra stikstofuitstoot reeds hebt gecompenseerd.

Volgens de provincie kunnen er in het geval van LMP voldoende compensatiemaatregelen worden genomen. Welke dat zijn, is nog niet bekendgemaakt. Maar de provincie kan bijvoorbeeld veehouders uitkopen, extra natuurgebieden aanleggen of fabrieken sluiten. ‘Extern salderen’, zoals het in fraai ambtenarenjargon heet.

Probleem is echter dat deze contracten op voorhand getekend moeten zijn, zo heeft de RvS al meerdere malen laten weten. Er mag voor een vergunningaanvraag niet gerekend worden met verwachtingen. Uit de PAS-uitspraak volgt namelijk dat vooraf duidelijk moet zijn dat ontwikkelingen en geplande maatregelen ook daadwerkelijk resultaat hebben. Daar zal overigens een fors prijskaartje aan hangen, dat terugverdiend moet worden met de grondverkoop. Bovendien is de vraag of de compensatiemaatregelen überhaupt in zes maanden tijd bedacht en afgerond kunnen zijn.

Het luiden van de noodklok door de bouw- en logistieke sector op het Malieveld was zeer terecht. Het kabinet staat echter met zijn rug tegen de muur. Alle maatregelen om stikstofuitstoot te verminderen die politiek verkoopbaar zijn en niet veel impact hebben, betekenen slechts een minimale druppel op een gloeiend hete plaat. De aanleg van nieuwe logistieke bedrijventerreinen staat waarschijnlijk onderaan het prioriteitenlijstje van dit kabinet. Op Den Haag hoeven we voorlopig niet te rekenen. Alle betrokken partijen zullen dus hun eigen problemen op moeten lossen. Dat betekent: zelf de portemonnee trekken voor compensatie van de extra stikstofuitstoot.

Lees ook: Raad van State zet voorlopige streep door Logistiek Park Moerdijk