Over de eerste negen maanden van dit jaar zorgde dat voor een bedrijfsresultaat van 79 miljoen in het pakketvervoer. Dat was een afname van 2 miljoen, bij een omzetstijging van 85 miljoen naar 1,2 miljard euro.

Tariefverhoging

Geen wonder dat PostNL voor het eerst sinds 5,5 jaar het aandurft om een stevige tariefverhoging vanaf volgend jaar in de markt te zetten. Het gaat om een stijging van 4,3% naar een tarief van 7,25 euro voor een standaardpakket. De online frankering van een pakket gaat omhoog van 6,50 euro naar 6,75 euro.

De pakketdivisie van PostNL wil de winstmarge niet alleen verbeteren door een tariefverhoging, maar ook door meer grote klanten binnen te halen. Ook wil het hogere vergoedingen vragen in de komende contractonderhandelingen in de zakelijke markt.

Kosten verlagen

Aan de fysieke transportkant zoekt de pakketvervoerder verder naar kostenbesparingen. Daarbij streeft het bedrijf er onder meer naar om een pakket al bij de eerste bezorging af te leveren en niet diverse keren vergeefs aan de deur te behoeven te kloppen. Verder wordt gekeken om de oplopende kosten voor retourzendingen te beteugelen.

De uitdaging bij PostNL is dan ook tweeledig, blijkt uit het financieel verslag over het derde kwartaal. Zo moet de gemiddelde opbrengst per pakje omhoog en de kosten omlaag. De oude strategie waarbij meer volume automatisch lagere gemiddelde kosten per pakket opleveren, blijkt niet geheel te hebben gewerkt. Onder meer heeft dat te maken met de spaarzin van de consument. Zo worden er steeds meer meerdere bestellingen in één doos gestopt.

Spring

Qua prijs komt het oude PTT Post voor een stevige uitdaging te staan, want in de pakketmarkt is er sprake van een stevige prijsconcurrentie. Zo was er blijkens het eigen kwartaalrapport over het derde kwartaal sprake van een ‘negatieve prijs/mix effect van 3 miljoen euro.

Ook in bepaalde segmenten (fashion en elektronica) spreken de boekhouders van PostNL van ‘voortgezette lagere groei’ en moeten de onderdelen Logistics en Spring (internationaal pakketvervoer) opereren in een ‘uitdagende markt’, die ook nog eens last heeft van ‘mondiale macro-economische druk’.

Sorteercentra

Dat laatste resulteerde erin dat het bedrijfsresultaat van Spring, het enige internationale bedrijf dat PostNL nog bezit, met 1 miljoen euro daalde over het derde kwartaal.

Behalve een lagere winstmarge, hogere kosten en stevige prijsconcurrentie blijven ook de bouw van nieuwe geautomatiseerde sorteerdepots het bedrijf nog steeds bakken met geld kosten. Dat laatste zorgde over het derde kwartaal voor 1 miljoen euro aan extra infrastructurele kosten.

Totale omzet

PostNL sloot het kwartaal af met een omzet van 636 miljoen euro, hetgeen 2 miljoen euro minder is dan een jaar eerder. Op de financiële markten werd door de bank genomen rekening gehouden met een omzetstijging.

Het onderliggende bedrijfsresultaat steeg met 2 miljoen naar 25 miljoen. Tegenover de stijging van het pakketvolume met 11% stond een daling van het postvolume met 10,6%. Het pakketvervoer is daarmee goed voor 53% van de totale omzet.

De nettowinst uit voortgezette activiteiten, PostNL verkocht dit jaar de Duitse dochter Postcon, lag op 13 miljoen euro.