Zit er in de verplaatsen grond meer dan die 0,1 μg (de letter μ is gewoon mu, oftewel de Griekse letter m), dan gaan zandaanwinningen op slot, kunnen binnenschepen de grond niet meer overbrengen naar bouwplaatsen en is dat ook helemaal niet meer nodig, want gebouwd worden kan er ook niet meer.

Ach, ik zou het bijna vergeten, wat is pfas? Dat is de verzamelnaam voor zesduizend toxische stoffen, de zogenoemde poly- en perfluoralkylstoffen (bron: RIVM). Ze zitten, als je het vergelijkt met de nu ingevoerde pfas-norm, per liter bloed in overmaat in uw lichaam. Ze zitten ook in ruimen getale in de tuingrond waarin uw laatste chrysantjes inmiddels uitgebloeid raken. Ze zitten in teflon, in blusschuim en regenkleding. Wegkwakken dan maar, die Tefal-pannen? Zou ik zeker niet doen, en vooral ook het blusschuim niet, want dat kan van nut zijn bij de bestrijding van een brandje.

O ja, we mogen stikstof niet vergeten. U neemt die stof per ademtocht op flinke schaal in, en dat is in feite maar goed ook. Er zijn echter ook verkeerde stikstofverbindingen, bijvoorbeeld in wat koeien en varkens na een dag gras, hooi en slobber eten uitplassen. Bij veehouders, ik bedoel de gezondheid van onze boeren, is de schadelijkheid van die methaanachtige stoffen nooit nauwkeurig aangetoond, maar in natuurgebieden (‘Natura 2000’) zijn ze niet welkom. Iets wat ik, al was ik nooit een ster in scheikunde en biologie, wel kan begrijpen.

Goed, zo staan we er dus voor. Dit mag niet meer, dat is verboden en zoek het ook verder maar uit met de BV Nederland. Wel gaan we biomassa gebruiken voor de energieopwekking, een methode die ons niets vooruithelpt ten opzichte van kolenstook. En natuurlijk wordt de verbouwing van het circuit van Zandvoort keihard doorgezet, zodat de ‘vroemvroemers’ onder ons kunnen toekijken hoe je met 200 kilometer per uur een bochtje neemt. Wie het nog begrijpt? Tja, ik ben vrij goed in logica – en snap er geen zak meer van.